Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Czernikowo, dnia 15.03.2019 r.

IWP.6220.4.16.2016

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

 

że w dniu 15.03.2019 r., działając w oparciu o opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.3.2016 z dnia 23.08.2016 r.,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.711.2016.ADS.5 z dnia
    20.02.2019 r.

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.16.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”.

Postępowanie wszczęto na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

     Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie i Urzędu Gminy Obrowo oraz w miejscu realizacji inwestycji.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2019-03-15 11:51
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2019-03-15 12:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45228
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-03 13:26

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096367
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl