Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XX Sesja Rady Gminy w Czernikowie-skrót

Dnia 31 stycznia 2013 r. o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XX Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Na początku Przewodnicząca Rady Gminy na podstawie listy obecności, stwierdziła prawomocność posiedzenia. Radni przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi, kierownicy jednostek i dyrektorzy szkół. W obradach wziął także udział starosta pan Mirosław Graczyk, który w swoim przemówieniu poparł projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz złożył zebranym życzenia noworoczne. Następnie radni przystąpili do głosowania nad uchwałami. Uchwały nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały wcześniej omówione, przedyskutowane i pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy, o czym poinformował Pan Ludwik Lewandowski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Następnie odbyły się głosowania nad treścią poszczególnych uchwał.

 • Uchwała w sprawie budżetu na 2013 rok i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024.

Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Wynik głosowania – jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Wynik głosowania – jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie wzorów formularzy, deklaracji, informacji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

           Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

            Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za

Treść wszystkich uchwał zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

W związku z pracami nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy  pozostałe uchwały zostały wycofane z porządku obrad.

Wolne wnioski:

Dyskusja nie odbyła się.

Na tym zakończono obrady XX Sesji Rady Gminy w  Czernikowie.

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje w Urzędzie Gminy Czernikowo – pok. nr 29.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-02-05 12:40
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 12:34
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-02-06 08:35
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-14 09:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59188
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 15:44