Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XXII Sesja Rady Gminy w Czernikowie-skrót

Dnia 20 marca 2013 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXII Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przystąpili do głosowania nad uchwałami. Uchwały nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane na wcześniejszym wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy, o czym poinformował przewodniczący komisji pan  Ludwik Lewandowski.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024.

Jednogłośnie, 15 głosów za.

Uchwała w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

9 głosów za, 5 głosów przeciw, 1 głos  wstrzymujący.

Uchwalono miesięczną stawkę w wysokości: 10 zł za odpady segregowane, 15 zł za odpady niesegregowane od mieszkańca zamieszkującego  daną nieruchomość.

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednogłośnie, 15 głosów za.

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Jednogłośnie, 15 głosów za.

Uchwała w sprawie  uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy Czernikowo.

Jednogłośnie, 15 głosów za.

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów.

14 głosów za, 1 wstrzymujący

Wójt w swoim przemówieniu przedstawił prace urzędu między sesjami.

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

Na tym zakończono obrady XXII Sesji Rady Gminy w  Czernikowie.

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje w Urzędzie Gminy Czernikowo – pok. nr 29.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-03-25 12:38
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-25 13:12
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-03-25 12:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 62482
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-13 16:54