Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie-skrót

Dnia 8 maja 2013 r. o godzinie 13.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie.  Uczestniczył w niej także pan Asp. Szt. Marian Gajewski- Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Lubiczu. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji. Następnie przystąpili do głosowania nad uchwałami dotyczącymi zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Uchwały nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu komisji  Rady Gminy, o czym poinformował przewodniczący komisji pan Mieczysław Kasprowicz.

Pan asp. szt. Marian Gajewski przedstawił sprawozdanie z działalności policji na terenie gminy.

-Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy niezamieszkałych przez mieszkańców.

Jednogłośnie, 12 głosów za.

-Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Jednogłośnie, 12 głosów za.

-Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Jednogłośnie, 12 głosów za.

-Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednogłośnie, 12 głosów za.

-Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów.

Jednogłośnie, 12 głosów za

-Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Jednogłośnie, 12 głosów za

Następnie pani Maria Sztuka- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła sprawozdanie z działalności.

Wójt w swoim przemówieniu przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Następnie nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Wójta. Absolutorium zostało udzielone przy 10 głosach  za i  1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Tadeusz Ziółkowski odczytał pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu gminy za 2012 rok, podjęte w uchwałach : Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Czernikowie oraz Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Bydgoszczy.

-Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Jednogłośnie, 11 głosów za.

-Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta.

10 głosów za, 1 wstrzymujący

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

Na tym zakończono obrady XXIII Sesji Rady Gminy w  Czernikowie.

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje w Urzędzie Gminy Czernikowo – pok. nr 29.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-05-13 12:37
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-05-14 09:00
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-14 09:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57959
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 15:44