Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

II Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 4 grudnia 2014 r. o godzinie 14.15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się II Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami, które nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały pozytywnie zaopiniowane na wcześniejszym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy, o czym poinformowała przewodnicząca Komisji Budżetu pani Bogumiła Lewandowska

-Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Jednogłośnie 15 głosów za

-Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025

Jednogłośnie 15 głosów za

-Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 r.

Jednogłośnie 15 głosów za

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

12 głosów za, 3 wstrzymujące

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

Na tym zakończono obrady II Sesji Rady Gminy w Czernikowie.

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje się w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 29.

Podatek od nieruchomości w latach 2014 - 2015

Podatek od nieruchomości
Rodzaj podatku Stawka maksymalna z Ministerstwa Finansów Stawka w gminie Czernikowo
2014 2015 Wzrost 2014 2015 Wzrost
kwota % kwota %

1. od gruntów:

 

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencję gruntów  i budynków

0,88 zł/m2 0,90 zł/m2 0,02
zł/m2
2,3% 0,76 zł/m2 0,77 zł/m2 0,01 zł/m2 1,3%
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
4,56 zł/m2 4,58 zł/m2 0,02 zł/m2 0,4% 4,56 zł/m2 4,58 zł/m2 0,02 zł/m2 0,4%
c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,45 zł/m2 0,47 zł/m2 0,02 zł/m2 4,4% 0,26 zł/m2 0,27 zł/m2 0,01 zł/m2 3,8%

2. od budynków lub ich części:

 

 

a) mieszkalnych

0,73 zł/m2 0,75 zł/m2 0,02 zł/m2 2,7% 0,63 zł/m2 0,64 zł/m2 0,01 zł/m2 1,6%

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,82 zł/m2 23,13 zł/m2 0,31 zł/m2 1,4% 20,50 zł/m2 20,70 zł/m2 0,20 zł/m2 1,0%

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym  materiałem  siewnym

10,75 zł/m2 10,80 zł/m2 0,05 zł/m2 0,5% 10,75 zł/m2 10,80 zł/m2 0,05 zł/m2 0,5%

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów

4,63 zł/m2 4,70 zł/m2 0,07 zł/m2 1,5% 4,53 zł/m2 4,58 zł/m2 0,05 zł/m2 1,1%

e) garaży wolnostojących

7,66 zł/m2 7,77 zł/m2 0,11 zł/m2 1,40% 5,62 zł/m2 5,68 zł/m2 0,06 zł/m2 1,1%
f) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
7,66 zł/m2   7,77 zł/m2 0,11 zł/m2 1,4%   5,62 zł/m2   5,68 zł/m2 0,06 zł/m2 1,1%
3. od budowli: 2% ich wartości 2% ich wartości 0 0 2% ich wartości 2% ich wartości 0 0


 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-12-05 10:27
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-08 12:44
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-12-05 10:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 62484
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-13 16:54