Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

III Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 30 grudnia 2014 r. o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się III Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami, które nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały pozytywnie zaopiniowane na wcześniejszym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy, o czym poinformował przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Kasprowicz.

-Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Jednogłośnie 15 głosów za

-Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025

Jednogłośnie 15 głosów za

-Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Czernikowo

Jednogłośnie 15 głosów za

-Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w Czernikowie

Jednogłośnie 15 głosów za

-Uchwała w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty na targowisku stałym „Mój Rynek” w Czernikowie

Jednogłośnie 15 głosów za

-Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czernikowo

10 głosów za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący

-Uchwała w sprawie trybu uzyskania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Jednogłośnie, 15 głosów za

-Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych, przewodniczącego rady oraz sołtysów

Jednogłośnie, 15 głosów za

-Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Czernikowo do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Jednogłośnie, 15 głosów za

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

Na tym zakończono obrady III Sesji Rady Gminy w Czernikowie.

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje się w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 29.

 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-01-02 14:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59420
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-27 07:08