Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

V Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 27 lutego 2015 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się V Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami, które nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały pozytywnie zaopiniowane na wcześniejszym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy, o czym poinformował przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Mieczysław Kasprowicz.

-Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Jednogłośnie 13 głosów za

-Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki na zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernikowo”

Jednogłośnie, 13 głosów za

-Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Czernikowo wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu pn. „ Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”

Jednogłośnie 14 głosów za

-Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Czernikowo

 Jednogłośnie, 14 głosów za,

-Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

Jednogłośnie, 14 głosów za

-Uchwała w sprawie zarządzenia wyboru organów sołectwa

Jednogłośnie 14 głosów za

- Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów położonych w obrębie wsi Kijaszkowo

Jednogłośnie, 14 głosów za

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

Na tym zakończono obrady V Sesji Rady Gminy w Czernikowie.

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje się w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 29.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-06 07:22
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-06 12:38
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-06 07:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57953
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 15:44