Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

VI Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 27 marca 2015 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się VI Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami, które nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały pozytywnie zaopiniowane na wcześniejszym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy, o czym poinformował przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Mieczysław Kasprowicz.

-Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Pozytywnie, 11 głosów za, 4 wstrzymujące

-Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy

Jednogłośnie, 15 głosów za

Kolejnym punktem obrad sesji było przedstawienie przez kierownika GOPS- panią Marię Sztukę sprawozdań z: działalności GOPS, zespołu interdyscyplinarnego oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo za 2014 rok przedstawili: komendant Komisariatu Policji w Lubiczu pan Ireneusz Lewandowski, komendant Straży Gminnej w Czernikowie pan Tomasz Krasuski oraz przedstawiciel komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu pan  Dariusz Fabisiak.

Wójt w odpowiedzi na prośbę o wsparcie przekazał komendantowi Komisariatu Policji w Lubiczu tester trzeźwości AlcoBlow. Urządzenie będzie użytkowane w budynku Referatu Kryminalnego w Czernikowie oraz przez dzielnicowych rejonu gminy.

Następnie pan Przemysław Pujer przedstawił sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.

Wójt omówił pracę Urzędu między sesjami.

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

Na tym zakończono obrady VI Sesji Rady Gminy w Czernikowie.

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje się w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 29.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59431
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-27 07:08