Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 04 grudnia 2015 r. o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XII Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami, które nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały pozytywnie zaopiniowane na wcześniejszym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy, o czym poinformował przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Mieczysław Kasprowicz.

Rada Gminy postanowiła pozostawić stawki podatku od nieruchomości, środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek rolny na 2016 rok  bez zmian.  

- Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów za

- Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok

Pozytywnie, 10 głosów za, 4 głosy przeciw

- Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok

Jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów za

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Pozytywnie, 10 głosów za, 4 głosy przeciw

Uchwalono stawkę w wysokości: cena wody- 3,24 zł (brutto)., cena ścieków- 5,24 zł (brutto)

- Uchwała w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów za

- Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów za

- Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów za

- Uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czernikowo

Jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów za

- Uchwała w sprawie zwrotu nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów położonych w obrębie wsi Czernikowo

Pozytywnie, 13 głosów za, 1 wstrzymujący

- Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów za

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

Na tym zakończono obrady XII Sesji Rady Gminy w Czernikowie.

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje się w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 29.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-17 15:13
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-17 15:26
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-17 15:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57947
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 15:44