Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt z absolutorium!

Dnia 28 czerwca 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami, które nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały pozytywnie zaopiniowane na wcześniejszym posiedzeniu wszystkich komisji, o czym poinformował przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Kasprowicz.

Głównym punktem sesji było uchwalenie absolutorium. Wójt Zdzisław Gawroński przedstawił radnym i zebranym gościom sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium przedstawiła Skarbnik Hanna Koperska. Następnie przewodniczący Mieczysław Kasprowiczodczytał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, podjętą w uchwale. Opinię tę podzielili również radni, którzy zagłosowali za udzieleniem wójtowi absolutorium stosunkiem głosów 10:4.

Podczas sesji Wójt Zdzisław Gawroński i Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska złożyli podziękowania Skarbnik Hannie Koperskiej za wieloletnią współpracę w związku z przejściem na emeryturę. Radni, jednogłośnie podejmując uchwałę o powołaniu nowego Skarbnika, zaakceptowali zaproponowaną przez wójta kandydaturę  Ewy Olkiewicz.

            Na sesji podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok:
  Pozytywnie, 10 głosów za, 4 wstrzymujące się
 • Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025:
  Pozytywnie, 10 głosów za, 4 wstrzymujące się
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok:
  Pozytywnie, 10 głosów za, 4 przeciw
 • Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta:
  Pozytywnie, 10 głosów za, 4 przeciw
 • Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika:
  Pozytywnie jednogłośnie (14 głosów za)
 • Uchwała w sprawie powołania Skarbnika:
  Pozytywnie jednogłośnie (14 głosów za)
 • Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018:
  Pozytywnie jednogłośnie (14 głosów za)
 • Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernikowo”:
  Pozytywnie jednogłośnie (14 głosów za) 
 • Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:
  Pozytywnie jednogłośnie (14 głosów za)   
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:
  Pozytywnie jednogłośnie (14 głosów za)   

            Ponadto, podczas sesji kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Sztuka przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2015 rok. Wójt przedstawił pracę Urzędu Gminy, na czym zakończono obrady.

 • XVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie
 • XVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie
 • XVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie
 • XVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie
 • XVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie
 • XVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie
 • XVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie
 • XVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie
 • XVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57957
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 15:44