Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XV Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

XV Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 24 marca 2016 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XV Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami. Na sesji Komendant Komisariatu Policji w Lubiczu pan podinsp. mgr Ireneusz Lewandowski przedstawił informację na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Czernikowo.

-Uchwała w sprawie zmian w budżecie  na 2016 rok

Jednogłośnie pozytywnie, 14  głosów „za”;

-Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025

Jednogłośnie pozytywnie, 14  głosów „za”;

-Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2016 r.

Jednogłośnie pozytywnie, 14  głosów „za”;

- Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo na lata 2016-2020.

            Jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów „za”;

- Uchwała w sprawieokreślenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów „za”;

- Uchwała w sprawie nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo

Jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów „za”

Następnie Wójt przedstawił informację na temat pracy Urzędu między sesjami.

Na tym zakończono obrady XV Sesji Rady Gminy w Czernikowie.
Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje się w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 29.

 • XV Sesja Rady Gminy
 • XV Sesja Rady Gminy
 • XV Sesja Rady Gminy
 • XV Sesja Rady Gminy
 • XV Sesja Rady Gminy
 • XV Sesja Rady Gminy

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57948
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 15:44