Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XX Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 07 grudnia 2016 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XX Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami, które nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały pozytywnie zaopiniowane na wcześniejszym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy, o czym poinformował przewodniczący obrad komisji wspólnej pan Rafał Rutkowski.

Rada Gminy postanowiła stawki podatku: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatek rolny pozostawić bez zmian.  
 

- Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Podjęto pozytywnie, 10 głosów za, 4 wstrzymujące;
 

- Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.

Podjęto pozytywnie, 10 głosów za, 4 wstrzymujące;
 

- Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Toruńskim do realizacji zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno- Zimny Zdrój- Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa”.                                  

Podjęto jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów za;
 

- Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2016 dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno- Zimny Zdrój- Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa”.

Podjęto jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów za;
 

- Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu.

Podjęto jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów za;
 

- Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2016 dla zadania: „Nakładki przy drodze powiatowej Nr 2046C Walentowo—Osówka”.

Podjęto jednogłośnie pozytywnie, 14 głosów za;
 

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podjęto pozytywnie, 10 głosów za, 3 głosy przeciw;

Uchwalono stawkę w wysokości: cena wody- 3,40 zł (brutto)

cena ścieków- 5,51 zł (brutto)
 

- Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Podjęto pozytywnie, 10 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się;
 

- Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.

Podjęto pozytywnie, 10 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się;
 

Wójt Gminy Czernikowo przedstawił pracę Urzędu między sesjami.

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

Na tym zakończono obrady XX Sesji Rady Gminy w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2016-12-12 08:20
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2016-12-12 08:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59417
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-27 07:08