Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XXII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 30 stycznia 2017 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXII Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami, które nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały pozytywnie zaopiniowane na wcześniejszym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy, o czym poinformowała przewodnicząca obrad komisji wspólnej pani Bogumiła Lewandowska.

- Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Podjęto, 11 głosów za, 3 wstrzymujące się;

- Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.

Podjęto, 11 głosów za, 3 wstrzymujące się;

- Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2017 dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno- Zimny Zdrój- Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa”

Podjęto jednogłośnie, 14 głosów za;

- Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2017.

Podjęto jednogłośnie, 14 głosów za;

- Uchwała w sprawie zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo na lata 2016-2020”.

Podjęto jednogłośnie, 14 głosów za;

Wójt w swoim wystąpieniu przedstawił pracę Urzędu między sesjami oraz przedstawił zrealizowane inwestycje w 2016 roku oraz zaplanowane na 2017 rok.

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

Na tym zakończono obrady XXII Sesji Rady Gminy w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-02-02 12:02
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-02-02 12:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57958
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 15:44