Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XXIV Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 31 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami. Na sesji Komendant Komisariatu Policji w Lubiczu pan podinsp. mgr Ireneusz Lewandowski przedstawił informację na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Czernikowo. Komendant Straży Gminnej w Czernikowie pan Tomasz Krasuski przedstawił sprawozdanie za 2016 rok. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Maria Sztuka przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2016 rok.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

-Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Podjęto jednogłośnie, 13 głosów za;

-Uchwała w sprawie zmian w WPF na lata 2017-2025.

Podjęto jednogłośnie, 13 głosów za;

-Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Podjęto jednogłośnie, 11 głosów za;

-Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Podjęto jednogłośnie, 13 głosów za;

-Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernikowo.

Podjęto jednogłośnie, 13 głosów za;

-Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych.

Podjęto jednogłośnie, 13 głosów za;

-Uchwała w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Czernikowo.

Podjęto jednogłośnie, 13 głosów za;

-Uchwała w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo.

Podjęto jednogłośnie, 13 głosów za;

-Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernikowo.

Podjęto jednogłośnie, 13 głosów za;

-Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Podjęto jednogłośnie, 13 głosów za;

-Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Podjęto jednogłośnie, 13 głosów za;

-Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działki położonej we wsi Witowąż.

Podjęto jednogłośnie, 13 głosów za;

-Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Podjęto jednogłośnie, 13 głosów za;

Następnie Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami.

Na tym zakończono obrady XXIV Sesji Rady Gminy Czernikowo.
Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje się w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 29.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-04-06 11:59
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-06 12:06
 • XXIV Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
 • XXIV Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
 • XXIV Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
 • XXIV Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
 • XXIV Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
 • XXIV Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
 • XXIV Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
 • XXIV Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-04-06 11:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59198
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 15:44