Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XXVII Sesja Rady Gminy Czernikowo - skrót

Dnia 17 lipca 2017 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

-Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Podjęto, 10 głosów za, 4 wstrzymujące się;

-Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025.

Podjęto, 10 głosów za, 4 wstrzymujące się;

-Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie i włączeniu jej do Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie.

Podjęto jednogłośnie, 14 głosów za;

-Uchwała w sprawie utworzenia Technikum im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie i włączeniu jej do Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie.

Podjęto jednogłośnie, 14 głosów za;

-Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Rada Gminy Czernikowo ustaliła podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny- 14 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w sposób nieselektywny- 22 zł .

Podjęto, 13 głosów za, 1 wstrzymujący się;

- Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023

Podjęto jednogłośnie, 14 głosów za;

-Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki położonej we wsi Czernikowo

Podjęto jednogłośnie, 14 głosów za;

Następnie Wójt przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami.

Na tym zakończono obrady XXVII Sesji Rady Gminy Czernikowo.
Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje się w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 29.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-07-26 07:51
 • XXVII Sesja Rady Gminy w Czernikowie
 • XXVII Sesja Rady Gminy w Czernikowie
 • XXVII Sesja Rady Gminy w Czernikowie
 • XXVII Sesja Rady Gminy w Czernikowie
 • XXVII Sesja Rady Gminy w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-07-26 07:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 62570
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-13 16:54