Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

WÓJT GMINY CZERNIKOWO
POW. TORUŃSKI
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:

Położenie  Działka Powierz
chnia
(w ha)
Księga
wieczysta
Przez
naczenie
działki
Godzina przetargu

Cena
wywo
ławcza
z Vat

Wadium
Liciszewy 48/1 0,0813 WL1L
00019
567/4
Teren rolny 1000 8500,00

850,00

Przetarg odbędzie się w dniu  28.02.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/ ul. Słowackiego 12.
    W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium. Podmioty zagraniczne muszą uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykup w/w nieruchomości.
    Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 800 - 1300, lub na konto Nr 96953700000030052020000033 KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie do dnia 25.02.2013 r., a dowód wpłaty wadium przedstawić Komisji Przetargowej. Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym.
    Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego.
    Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości. Ponadto wygrywający przetarg ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
    Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czernikowie pokój nr 18  lub pod nr tel. 054 287 50 01 w godzinach urzędowania.

Ogłoszenie wywiesza się dnia 28.01.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie na tablicy ogłoszeń, umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo oraz zamieszcza się w prasie.

Wójt Gminy Czernikowo

mgr inż. Zdzisław Gawroński

drukuj (Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-01-28 11:13
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-29 09:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 104370
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-07-27 11:29