Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

W Ó J T   G M I N Y   C Z E R N I K O W O

pow. Toruń

O G Ł A S Z A

II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku  mieszkalno-administracyjnym położonym we wsi Mazowsze 29.

I Przetarg odbył  się w dniu 15.09.2016 roku.

1/ Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 39,35m2 położony na parterze wraz z przynależnościami i współudziałem w częściach wspólnych  i gruncie dz. nr 58/3 o pow. 0,0664 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Mazowsze 29. Księga Wieczysta dla nieruchomości WL1L/00037444/8.

Cena wywoławcza: 34 038,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.12. 2016 roku o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy/sala posiedzeń/.

2/ Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 58,73 m2 położony na I piętrze wraz z przynależnościami i współudziałem w częściach wspólnych  i gruncie dz. nr 58/3 o pow. 0,0664 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Mazowsze 29. Księga Wieczysta dla nieruchomości WL1L/00037444/8.

Cena wywoławcza: 49 451,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.12. 2016 roku o godz. 10.30  w siedzibie Urzędu Gminy/sala posiedzeń/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8-smej do 13-stej lub na konto Gminy Nr 96953700000030052020000033 KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie do dnia 22.12.2016 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy sprzedaży a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 j.t.)

Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie pokój nr 18 w godzinach urzędowania - tel. 54/2875001 lub 883688016.

Ogłoszenie wywiesza się dnia 25.11.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie na tablicy ogłoszeń, umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo w Biuletynie Informacji Publicznej (www.czernikowo.pl) oraz w gazecie Poza Toruń.

 

Wójt Gminy Czernikowo

mgr inż. Zdzisław Gawroński

drukuj (Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2016-11-25 12:02
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 12:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 105251
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-07-27 11:29