Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

W Ó J T G M I N Y C Z E R N I K O W O

pow. Toruń

O G Ł A S Z A

V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalno-administracyjnym położonym we wsi Mazowsze 32.

I Przetarg odbył  się w dniu 15.09.2016 roku.

II Przetarg odbył  się w dniu 28.12.2016 roku.

III Przetarg odbył  się w dniu 14.03.2017 roku.

IV Przetarg odbył  się w dniu 12.09.2017 roku.

Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 58,73 m2położony na I piętrze wraz z przynależnościami i współudziałem w częściach wspólnych i gruncie dz. nr 58/3 o pow. 0,0664 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Mazowsze 29. Księga Wieczysta dla nieruchomości WL1L/00037444/8.

Cena wywoławcza: 35 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy/sala posiedzeń/.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium. Podmioty zagraniczne muszą uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykup w/w nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 39953700002114003005200018 KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie do dnia 24 listopada 2017 r. włącznie, a dowód wpłaty wadium przedstawić Komisji Przetargowej. Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości. Ponadto wygrywający przetarg ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej. Wójt Gminy może z ważnych powodów odwołać przetarg.

KONTAKT: Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 18, Tel. 054 287 50 01, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.czernikowo.pl oraz na www.bip.czernikowo.pl w zakładce zamówienia publiczne.

 

Wójt Gminy Czernikowo

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-10-27 10:43
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-27 10:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 105254
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-07-27 11:29