Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

                                                Czernikowo,
                                                dnia 17.05.2013 r.

IWP.271.3.1.1.2013

                                                    Do wszystkich Wykonawców
                                                    nr post.: 71723 - 2013

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 71723 – 2013 z dnia 10.05.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”.

  1. Pytanie:

Zamawiający określił w punkcie 6.1.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujący wymóg:

  • będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (pkt 7.1.2.3. SIWZ).

W przypadku, gdy oferent nie prowadzi odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a wszystkie odpady przekazuje do RIPOK i podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, wystarczy umowa z danym podmiotem?

Odpowiedź:

W przypadku gdy Wykonawca nie prowadzi odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełnienie tego warunku winien udokumentować poprzez dołączenie do oferty kopii dokumentów np.: umowy, wstępnego porozumienia itp. z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-05-17 08:21
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2013-05-17 08:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17135
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3312252
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 08:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl