Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 21.08.2013 r.

IWP.271.5.1.1.2013

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 160773 - 2013

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 160773 – 2013 z dnia 13.08.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”.

  1. Pytanie:

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej albo o braku przynależności do grupy kapitałowej art. 26 ust. 2d ustawy PZP – czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli w kolumnie 4 – Typ powiązania – Wykonawca poda „powiązanie kapitałowe”?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający uzna powyższy wymóg za spełniony.

  1. Pytanie:

Prosimy o załączenie na Państwa stronie internetowej Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Odpowiedź:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

  1. Pytanie:

Prosimy o podanie uziarnienia dla warstwy ścieralnej i wiążącej.

Odpowiedź:

Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej i wiążącej zawarte są Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Rozdział D-05.03.05 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-08-21 14:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15740
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3148418
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl