Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 198815 - 2013

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 198815 – 2013 z dnia 27.09.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.

Pytanie 1. Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy (numer PPE itd.)?

Odp.: Zamawiający informuje, iż przekaże wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 2.
Zwracamy się z prośbą o podanie zużycia energii elektrycznej całodobowej oddzielnie dla taryfy C11 i C21. Powyższe wpłynie korzystnie na cenę ofertową energii elektrycznej.

Odp. Zmawiający wprowadza zmiany do załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie 3.
W związku z planowanymi zmiany przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne, nakładających na sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, które to będą miały odzwierciedlenie w końcowej cenie energii elektrycznej, w chwili obecnej sprzedawcy energii elektrycznej uwzględniają w cenie ofertowej ryzyko wprowadzenia przedmiotowych obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty obejmującej najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie zapisów umowy o następującą treść:

„W przypadku zmiany Ustawy oraz przepisów wykonawczych, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej, o których mowa w umowie ulegną zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 4.
W § pkt. 1 prosimy o dodanie sformułowania: „… oraz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów w § pkt. 1.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-10-03 11:09
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2013-10-03 11:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17117
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3301396
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 12:35

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl