Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 198815 - 2013

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 198815 – 2013 z dnia 27.09.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.

Pytanie 1. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE.

Odp. Zamawiający informuje, iż przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji edytowalnej Excel.

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej wszystkim chętnym do złożenia ofert?

Odp. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej:

- do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,

- okres wypowiedzenia,

- czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej.

Odp.: Zamawiający informuje, że umowa sprzedaży energii elektrycznej jest zawarta na czas określony do dnia 31.12.2013 r., umowy kompleksowe zawarte są na czas nieokreślony, umowy nie zostały podpisane w ramach akcji promocyjnych.

Pytanie 4. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy?

Odp.: Nie, Zamawiający będzie kolejny raz przeprowadzał procedurę zmiany sprzedawcy.

Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii dla wszystkich punktów poboru energii?

Odp. Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii dla 55 punktów poboru oraz trzy umowy kompleksowe.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-10-02 15:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17129
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3312174
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 08:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl