Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, 16.11.2012 r.

GZK-I-3410/3/2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 432632 – 2012 z dnia 05.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2012/2013”

Dziękując za udział w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie na wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2012/2013, na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuję o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
Oferta nr 2
Firma Handlowo – Usługowa Paweł Piotrowski, Kijaszkowo 39, 87-640 Czernikowo
Rejon nr 1
Uzasadnienie wyboru w/w ofert:
Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. Unieważnienie postępowania:
1) Rejon nr 8
Oferta nr 1
Roboty i Usługi Leśne S.C., Zbigniew Arent, Arkadiusz Arent, Wąkole 65, 87-617 Bobrowniki
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt 4
Uzasadnienie faktyczne:
Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Rejon nr 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

III. Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:

 

 Nr rejonu

 Nr oferty

 Ilość punktów w kryterium cena ( waga
 100%)

1

oferta nr 2

100

IV. Termin: po którego upływie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego mogą być zawarte: 26.11.2012 r., w siedzibie Zamawiającego.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-11-27 12:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22401
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3716041
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:34

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl