Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, 13.12.2012 r.

GZK-I-3410/4/2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 475102 – 2012 z dnia 27.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2012/2013”

Dziękując za udział w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie na wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2012/2013, na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuję o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 1
Sprzedaż - Import Maszyn i Urządzeń Rolniczych Tomasz Celmer, Makowiska 7a, 87-632 Osówka
Rejon nr 5, 8

Oferta nr 2
Firma Handlowo – Usługowa Paweł Piotrowski, Kijaszkowo 39, 87-640 Czernikowo
Rejon nr 3

Oferta nr 3
Usługi Transportowe Jakub Kwiatkowski, 87-640 Czernikowo, ul. Polna 9
Rejon nr 2, 6

Uzasadnienie wyboru w/w ofert:
Oferty najkorzystniejsze zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. Unieważnienie postępowania:
1) Rejon nr 4, 7.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

III. Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:

Nr rejonu

Nr oferty

Ilość punktów w kryterium cena ( waga 100%)

2

oferta nr 3

100

3

oferta nr 2

100

5

oferta nr 1

100

6

oferta nr 3

100

8

oferta nr 1

100

IV. Termin: po którego upływie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego mogą być zawarte: 19.12.2012 r., w siedzibie Zamawiającego.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-12-18 14:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43026
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43