Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo dnia 17.09.2013 r.

GZK.271-1/MM/2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 176847 – 2013 z dnia 03.09.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa opału- peletu drzewnego DIN PLUS dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Dostawa opału - peletu drzewnego DIN PLUS dla
Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma:

SYLVA Sp. z o.o.
ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

SYLVA Sp. z o.o., ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele

100 pkt.

100 pkt.

Oferta wybrana

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TOREC” Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń

98,74 pkt

98,74 pkt

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

         W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty nie przewyższała kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta firmy SYLVA Sp. z o.o., ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji. Zgodnie z pkt. 13 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia – 100%.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-09-19 11:18
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2013-09-19 11:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8657
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:44

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3097278
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-14 10:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl