Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Czernikowo dnia 09.10.2013 r.

znak sprawy - GZK-2/MM/2013

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 198815-2013 z dnia 27.09.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii  dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów administrowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma:

„CORRENTE” Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

„CORRENTE” Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki

100 pkt

100 pkt

Oferta wybrana

2

ECOERGIA Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 23, 30-701 Kraków

96,64 pkt

96,64 pkt

 

3

Energa Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472,
80-309 Gdańsk

97,56 pkt

97,56 pkt

 

4

PGE Obrót S.A., Al. M. J. Piłsudskiego 51,
26-110 Skarżysko-Kamienna

95,02 pkt

95,02 pkt

 

5

PKP Energetyka S.A.,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

98,93 pkt

98,93 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało pięć ofert. Cena najkorzystniejszej oferty nie przewyższała kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta firmy „Corrente” Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji. Zgodnie z pkt. 10 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia -100%. 

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-10-10 11:47
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2013-10-10 12:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8658
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:44

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3097290
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-14 10:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl