Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

        Czernikowo, dnia 24.12.2013 r.

IWP.271.6.2.2013

                                                   Do wszystkich Wykonawców
                                                    nr post.: 262497-2013

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 262497-2013 z dnia 05.12.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”
.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Czernikowo działając w oparciu o przepis art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na realizację zadania pn. „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający na dzień 13.12.2013 r. wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiot zamówienia „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”. W wyznaczonym terminie złożone zostały 2 oferty zawierające taką samą cenę tj. cena ofertowa przedmiotu zamówienia (wartość brutto) 653 400,00 zł. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium oceny ofert była cena wykonania zamówienia - 100 %.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp w dniu 16.12.2013 r. wezwał Wykonawców tj. „TRANS-KOL PALIWA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło oraz Firmę Handlowo-Usługową BLUE-OIL Piotrowski Eugeniusz ul. Migdałowa 23, 87-100 Toruń, do złożenia w terminie do dnia 20.12.2013 r. do godz. 10.00 ofert dodatkowych. W wyznaczonym terminie obaj wymienieni Wykonawcy przedłożyli oferty dodatkowe, zawierające ponownie taką samą cenę tj. cena ofertowa przedmiotu zamówienia (wartość brutto) 651 600,00 zł.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-12-24 10:29
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2013-12-24 10:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8654
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:44

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3097053
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl