Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

                                          Czernikowo, dnia 20.01.2014 r.

IWP.271.1.1.2014

                                         Do wszystkich Wykonawców
                                         nr post. 8947 - 2014

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8947 – 2014 z dnia 15.01.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap V - zadanie 1”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap V - zadanie 1”.

  1. Pytanie:

W związku z brakiem jednoznacznego opisu wykonania przepompowni wód deszczowych P-1 w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, prosimy o podanie podstawowych parametrów hydraulicznych w celu dokonania poprawnej wyceny:

  • punkt pracy pomp – Q (wydajność), H (wysokość podnoszenia)
  • podanie średnic orurowania technologicznego w przepompowni wraz z podaniem średnicy rurociągu tłocznego za przepompownią w celu zachowania prędkości samooczyszczania
  • uściślenie standardów jakościowych i technologicznych wykonania wyposażenia przepompowni
  • podanie standardu jakościowego wykonania szafy sterowniczej.

Odpowiedź:

Dostawa i montaż urządzeń przepompowni P-1, jej podłączenie oraz wykonanie rurociągu tłocznego za przepompownią nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-01-20 10:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24328
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3097170
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl