Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 07.03.2014 r.

IWP.271.4.1.1-3.2014

Do wszystkich Wykonawców
nr post. 41711 - 2014

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 41711 - 2014 z dnia 28.02.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia Centrum Integracji Kulturalnej w m. Czernikowo oraz świetlic wiejskich w m. Czernikowo i Steklinek”.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia Centrum Integracji Kulturalnej w m. Czernikowo oraz świetlic wiejskich w m. Czernikowo i Steklinek”.

1. Pytanie:

W związku z tym, że na rynku nie istnieje projektor, który spełniałby wymagania Zamawiającego zwracamy się o dopuszczenie projektora o następujących parametrach: bez złącza USB (podłączając projektor do laptopa lub komputera stacjonarnego nie ma konieczności aby projektor posiadał złącze USB ponieważ nośnik bądź inne urządzenie USB można podłączyć bezpośrednio do komputera i wyświetlić zawartość przy pomocy projektora), moc lampy 225 W, pilot z odbiornikiem myszy bezprzewodowej jako wskaźnik lub dodatkowy niezależny wskaźnik dołączony do projektora pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Zgodnie z pkt 4.5. SIWZ Wykonawca może zaoferować wyposażenie o lepszych parametrach technicznych.

2. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści telewizor w części 1 i 3 bez wejścia słuchawkowego przy zachowaniu pozostałych parametrów gdyż w obecnych nowych seriach telewizorów dostępnych w sprzedaży wejście to nie jest montowane? Nie chcemy proponować do przetargu starego niedostępnego modelu telewizora, którego nie będziemy w stanie dostarczyć, dlatego proponujemy Państwu powyższe rozwiązanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza telewizor w części 1 i 3 bez wejścia słuchawkowego przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

3. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w części dotyczącej kuchenki gazowo elektrycznej kuchenkę o mocy całkowitej 3,1 kW z rusztem żeliwnym, który jest lepszy aniżeli emaliowany ruszt przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w części dotyczącej kuchenki gazowo-elektrycznej kuchenkę o mocy całkowitej 3,1 kW z rusztem żeliwnym przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

4. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści piłkarzyki w części 3 z rękojeściami gumowanymi przy zachowaniu pozostałych parametrów, gdyż stół z drewnianymi rękojeściami nie jest w tej chwili dostępny i z informacji uzyskanych od producenta nie będzie dostępny w czasie realizacji wymaganym przez Zamawiającego. Ponadto pragniemy zaznaczyć, że uchwyty gumowane wpływają na lepszą jakość gry dla użytkowników, gdyż zmniejszają proces pocenia się dłoni i ich poślizgu w czasie gry.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w części 3 piłkarzyki z rękojeściami gumowanymi przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

5. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści stół do bilarda w części 3 o grubości płyty mdf 18 mm o rozmiarze 7FT lub 8FT przy zachowaniu pozostałych parametrów? Opis jaki zamieścił Zamawiający dotyczy stołu, którego konstrukcja została zmodyfikowana przez producenta stołu, który zmienił parametr grubości płyty mdf z 22 mm na 18 mm ze względów technologicznych i nie będzie on już dostępny w sprzedaży. Proszę o podanie wymagalnego rozmiaru 7FT lub 8FT.

Odpowiedź:

Wymagalny rozmiar to 8ft. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru grubości płyty MDF z 22 mm na 18 mm. Według informacji dostępnych Zamawiającemu na rynku są dostępne stoły bilardowe z polem gry wykonanym z płyty MDF o grubości 22 mm.

6. Pytanie:

Proszę o sprecyzowanie czy w blatach stołów świetlicowych na stelażu metalowym kierunek słojów na płycie może być wzdłuż boku 80cm, czy musi być po długości 160cm?

Odpowiedź:

Dla wykończeń z widocznym usłojeniem kierunek słojów winien być zgodny z dłuższą krawędzią oferowanych mebli.

Część nr 1 – Wyposażenie Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie

7. Pytanie:

Pozycja nr 4 - Szafa gospodarcza metalowa - Według posiadanych przez nas informacji nie ma na rynku szafy metalowej o wymiarach 1800x1000x390 mm i spełniającej wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty na szafę metalową posiadającą do 20% wymiary większe o wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Zgodnie z pkt 4.5. SIWZ Wykonawca może zaoferować wyposażenie o lepszych parametrach technicznych.

8. Pytanie:

Pozycja nr 6 - Szafa świetlicowa drewniana - Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty na szafę świetlicową drewnianą posiadającą wymiary 1850x800x400 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Według informacji dostępnych Zamawiającemu na rynku są dostępne szafy o wymaganych wymiarach.

9. Pytanie:

Pozycja nr 7 - Telewizor - Obecnie producenci telewizorów nie podają parametru jasności. Prosimy o wykreślenie tego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis w obecnej formie. Według informacji dostępnych Zamawiającemu na rynku są dostępne modele telewizorów z określonym parametrem jasności.

10. Pytanie:

Pozycja nr 8 - Projektor multimedialny - Według posiadanych przez nas informacji nie ma na rynku  projektora spełniającego wszystkie wymagane parametry. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty na projektor z lampą o mocy 190W przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Zgodnie z pkt 4.5. SIWZ Wykonawca może zaoferować wyposażenie o lepszych parametrach technicznych.

11. Pytanie:

Pozycja nr 12 - Lustrzanka cyfrowa - Obecnie produkowane lustrzanki cyfrowe posiadają przekątną ekranu minimum 2,7 cala. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia na aparat posiadający minimum 2,7 cala ekran z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Zgodnie z pkt 4.5. SIWZ Wykonawca może zaoferować wyposażenie o lepszych parametrach technicznych.

12. Pytanie:

Pozycja nr 16 - Filiżanka i Pozycja nr 17 - Talerzyk pod filiżankę - Zamawiający wymaga aby porcelana była w jednakowym wzornictwie (jednej serii) i nie dopuszcza rozbieżności. Mając na uwadze powyższe wymagania oraz wymagane parametry poszczególnych elementów z zastawy stołowej prosimy o możliwość złożenia oferty na filiżankę o poj. ok. 220 ml oraz talerzyk pod filiżankę o średnicy 145 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

13. Pytanie:

Pozycja nr 18 – Cukiernica - Zamawiający wymaga aby porcelana była w jednakowym wzornictwie (jednej serii) i nie dopuszcza rozbieżności. Mając na uwadze powyższe wymagania oraz wymagane parametry poszczególnych elementów z zastawy stołowej prosimy o możliwość złożenia oferty na cukiernicę o poj. ok. 350 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

14. Pytanie:

Pozycja nr 19 - Dzbanek na mleko - Zamawiający wymaga aby porcelana była w jednakowym wzornictwie (jednej serii) i nie dopuszcza rozbieżności. Mając na uwadze powyższe wymagania oraz wymagane parametry poszczególnych elementów z zastawy stołowej prosimy o możliwość złożenia oferty na dzbanek na mleko o poj. ok. 170 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Część nr 2 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czernikowie

15. Pytanie:

Pozycja nr 3 - Szafa gospodarcza metalowa - Według posiadanych przez nas informacji nie ma na rynku szafy metalowej o wymiarach 1800x1000x390 mm i spełniającej wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty na szafę metalową posiadającą do 20% wymiary większe o wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Zgodnie z pkt 4.5. SIWZ Wykonawca może zaoferować wyposażenie o lepszych parametrach technicznych.

16. Pytanie:

Pozycja nr 4 - Szafa świetlicowa drewniana - Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty na szafę świetlicową drewnianą posiadającą  wymiary 1850x800x400 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Według informacji dostępnych Zamawiającemu na rynku są dostępne szafy o wymaganych wymiarach.

17. Pytanie:

Pozycja nr 9- Filiżanka i Pozycja nr 10 - Talerzyk pod filiżankę - Zamawiający wymaga aby porcelana była w jednakowym wzornictwie (jednej serii) i nie dopuszcza rozbieżności. Mając na uwadze powyższe wymagania oraz wymagane parametry poszczególnych elementów z zastawy stołowej prosimy o możliwość złożenia oferty na  filiżankę o poj. ok. 220 ml  oraz talerzyk pod filiżankę o średnicy 145 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

18. Pytanie:

Pozycja nr 11 – Cukiernica - Zamawiający wymaga aby porcelana była w jednakowym wzornictwie (jednej serii) i nie dopuszcza rozbieżności. Mając na uwadze powyższe wymagania oraz wymagane parametry poszczególnych elementów z zastawy stołowej prosimy o możliwość złożenia oferty na cukiernicę o poj. ok. 350 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

19. Pytanie:

Pozycja nr 12 - Dzbanek na mleko - Zamawiający wymaga aby porcelana była w jednakowym wzornictwie (jednej serii) i nie dopuszcza rozbieżności. Mając na uwadze powyższe wymagania oraz wymagane parametry poszczególnych elementów z zastawy stołowej prosimy o możliwość złożenia oferty na dzbanek na mleko o poj. ok. 170 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

20. Pytanie:

Pozycja nr 18 - Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym - Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty na kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym posiadającą większą od wymaganej w SWIZ (2 KW) moc przyłączeniową i moc grilla przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Zgodnie z pkt 4.5. SIWZ Wykonawca może zaoferować wyposażenie o lepszych parametrach technicznych.

Część nr 3 – Wyposażenie Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie

Informujemy że Część nr 3 postępowania przetargowego dotyczy zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklinek”.

21. Pytanie:

Pozycja nr 5 - Szafa gospodarcza metalowa - Według posiadanych przez nas informacji nie ma na rynku szafy metalowej o wymiarach 1800x1000x390 mm i spełniającej wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty na szafę metalową posiadającą do 20% wymiary większe o wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Zgodnie z pkt 4.5. SIWZ Wykonawca może zaoferować wyposażenie o lepszych parametrach technicznych.

22. Pytanie:

Pozycja nr 6 - Szafa świetlicowa drewniana  - Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty na szafę świetlicową drewnianą posiadającą wymiary 1850x800x400 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Według informacji dostępnych Zamawiającemu na rynku są dostępne szafy o wymaganych wymiarach.

23. Pytanie:

Pozycja nr 7 - Telewizor - Obecnie producenci telewizorów nie podają parametru jasności. Prosimy o wykreślenie tego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis w obecnej formie. Według informacji dostępnych Zamawiającemu na rynku są dostępne modele telewizorów z określonym parametrem jasności.

24. Pytanie:

Pozycja nr 8 - Lustrzanka cyfrowa - Obecnie produkowane lustrzanki cyfrowe posiadają przekątna ekranu: minimum 2,7 cala. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia na aparat posiadający minimum 2,7 cala ekran z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Zgodnie z pkt 4.5. SIWZ Wykonawca może zaoferować wyposażenie o lepszych parametrach technicznych.

25. Pytanie:

Pozycja nr 10 – Piłkarzyki - Prosimy o możliwość zaproponowania produktu posiadającego antypoślizgowe rękojeści, które nie są wykonane z drewna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza piłkarzyki z rękojeściami antypoślizgowymi.

26. Pytanie:

Pozycja nr 11 - Stół bilardowy - W związku z oczywistą pomyłką Zamawiającego prosimy o zmianę wymagań grubości płyty MDF, z której ma być wykonany blat na min. 22 mm. Nie ma stołów bilardowych wykonanych z płyt MDF o grubości min. 22 cm.

Odpowiedź:

Oczywiście pole gry stołu bilardowego winno być wykonane z płyty MDF o grubości min. 22mm.

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.03.2014 r. Czas ten pozwoli na dokładne przygotowanie ofert zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje jednocześnie, że ww. zapytania złożone zostały po upływie terminu przewidzianego w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który upłynął w dniu 05.03.2014 roku.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-03-07 09:56
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2014-03-07 10:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25292
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3158324
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-22 11:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl