Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 06.10.2014 r.

IWP.271.15.1.4.2014

Do wszystkich Wykonawców
nr post. 204357 - 2014

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 204357 – 2014 z dnia 26.09.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia”.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia”.

1.Pytanie:

Zamawiający wymaga w punkcie 8. odtwarzacza DVD, który nie jest dostępny na rynku. Proszę o zmianę specyfikacji odtwarzacza DVD lub podanie przykładowego, dostępnego na rynku modelu spełniającego wszystkie parametry SIWZ.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie zamawiający dokonuje następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie odtwarzacza DVD spełniającego następujące wymagania:

 

Lp.

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.

Obsługiwane formaty płyt

DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, CD-RW, CD-R, VCD, SVCD

2.

Odtwarzane formaty plików

wma, .mp3, .jpeg,.avi

3.

Standardy wejścia

USB na panelu przednim,

4.

Standardy wyjścia

HDMI, Audio w standardzie 5.1, Video, S-Video, Component Video, SCART (EURO)

5.

Funkcje

Obsługa pamięci masowych,
Możliwość odtwarzania XviD
z polskimi napisami

6.

Pozostałe

Pilot

7.

Gwarancja

24 miesiące

2.Pytanie:

Zamawiający w punkcie 10. Tablica interaktywna wymaga tablicy w technologii optycznej. Czy zamawiający dopuści jako równoważną tablicę działającą w technologii pozycjonowania w podczerwieni? Zamawiający wymaga także, aby rozdzielczość tablicy wynosiła 32768x32768. Wnoszę o usunięcie wymogu, ponieważ jest to parametr marketingowy, niemierzalny, którego nie ma możliwości fizycznego sprawdzenia. Czy Zamawiający dopuści tablicę o wymiarach powierzchni roboczej min. 1586 mm x 1160 mm zamiast 1586 x 1166 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga tablicy interaktywnej w technologii optycznej. Dopuszcza natomiast zaoferowanie tablicy interaktywnej o wymiarach powierzchni roboczej min. 1586 mm x 1160 mm zamiast 1586 x 1166 mm, rezygnuje z wymogu rozdzielczości 32768 x 32768 z zachowaniem pozostałych parametrów minimalnych, określonych w Specyfikacji technicznej wyposażenia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-10-06 14:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25290
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3158301
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-22 11:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl