Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 09.12.2014 r.

IWP.271.17.1.1-2.2014

Do wszystkich Wykonawców
nr post. 249509 - 2014

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 249509 – 2014 z dnia 02.12.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa części dydaktycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie – roboty pozostałe do zakończenia budowy i roboty naprawcze”

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa części dydaktycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie – roboty pozostałe do zakończenia budowy i roboty naprawcze”.

1. Pytanie:

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym stanu technicznego budynku, który jest przedmiotem przetargu. Prosimy o informację jaki jest stan techniczny wykonanych elementów konstrukcyjnych oraz czy jest wykonana inwentaryzacja powykonawcza wykonanych elementów budynku. Prosimy o wyznaczenie terminu dokonania wizji lokalnej w towarzystwie Inspektora Nadzoru.

Odpowiedź:

Roboty stanu surowego w przeważającej części wykonane są prawidłowo, zgodnie z projektem budowlanym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Niedokładność wykonania niektórych robót wynika z niewłaściwej organizacji prowadzenia robót przez poprzedniego wykonawcę, niewłaściwej kolejności i niekompletności wykonywania całych fragmentów robót. Dotyczy to zarówno robót wewnętrznych jak i zewnętrznych. Roboty zawierające wady techniczne, wynikające z powyższych powodów, pociągające za sobą potrzebę wykonania robót naprawczych zostały wykazane w przedmiarze robót – poz. 1.1.19 – Roboty poprawkowe, sporządzonym w miesiącu sierpniu podczas spisu z natury robót pozostających do zakończenia realizacji inwestycji. Stan techniczny wykonanych robót mógł ulec pogorszeniu z uwagi na warunki atmosferyczne i brak zabezpieczenia obiektu przed ich niekorzystnym oddziaływaniem. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji powykonawczej wykonanych elementów budynku.

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w miejscu realizacji przedsięwzięcia na dzień 11 grudnia 2014 roku godz. 9.00

2. Pytanie:

W przedmiarze robót brak:

  • układania przewodów dla obwodów gniazd wtyczkowych oraz opraw oświetleniowych,
  • zasilania rozdzielni R1, R2, R3

Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przewody dla obwodów gniazd wtyczkowych, opraw oświetleniowych oraz zasilanie rozdzielni R1, R2, R3 zostały już wykonane.

3. Pytanie:

W przedmiarze robót instalacji elektrycznej poz. Nr 1.4.1.6 występuje rozdzielnia sali komputerowej. Prosimy o uzupełnienie brakującego schematu sali komputerowej.

Odpowiedź:

Schemat rozdzielni sali komputerowej został załączony.

4. Pytanie:

W projekcie wykonawczym brak instalacji teletechnicznych (np. instalacji komputerowej, telefonicznej itp.) Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Projekt nie przewidywał instalacji teletechnicznych w rozbudowywanym obiekcie dydaktycznym. Instalacja komputerowa jest wykonywana dodatkowo poza projektem. Obwody gniazd komputerowych w salach lekcyjnych zostały już wykonane. Do wykonania pozostał jedynie montaż gniazd komputerowych oraz rozdzielni do sali komputerowej, której schemat został załączony.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-12-09 12:20

Załącznik:

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-12-09 12:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24327
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3097082
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl