Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Czernikowo,

z przyjemnością przedstawiam efekt kilkumiesięcznej pracy nad Strategią Rozwoju Gminy Czernikowo do 2020. Dokument składa się z dwóch głównych elementów: diagnozy  społeczno - gospodarczej  naszej  jednostki  oraz  planu  strategicznego, uwzględniające go  cele  operacyjne  istotne  z  punktu  widzenia  możliwości rozwojowych.

Niniejsza strategia powstała przy aktywnej partycypacji przedstawicieli głównych grup  społecznych  Gminy  Czernikowo,  biorących  udział  w  warsztatach strategicznych   oraz   procesie   konsultacji społecznych.  Stała,  merytoryczna współpraca  Konwentu  Strategicznego  z  ekspertami  zewnętrznymi  w  jeszcze większym stopniu przekonuje mnie, iż dokument Strategii stanie się podstawą do prawdziwego rozwoju naszej Gminy.

Zapisy Strategii uwzględniają prioryte ty rozwojowe naszej Gminy do 2020 r., co jest zgodne  z  zapisami  dokumentów  strategicznych  na  poziomie  krajowym,  m.in. Średniookresowej  Strategii  Rozwoju  Kraju  2020  oraz  Strategii  Rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego Plan Modernizacji 2020+. Ponadto Str ategia wpisuje się w nową perspektywę finansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. Cele rozwojowe zgodne z priorytetami spójnymi z wytycznymi płynącymi z  dokumentów  programowych,  zwiększą  możliwości  Gminy  Czernikowo  na pozyskanie środków fi nansowych niezbędnych dla przeprowadzenia szeregu zmian i modernizacji istniejącej infrastruktury.

W tym miejscu pragnę także szczerze podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w pracach związanych z opracowaniem dokumentu, a przede wszystkim człon kom Konwentu Strategicznego. Ich merytoryczne zaangażowanie w proces tworzenia dokumentu przesądziło o jakości i realności celów założonych do roku 2020.

Z wyrazami szacunku,
Zdzisław Gawroński

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2040
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-08-25 11:59

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3715007
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:34

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl