Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 01.04.2015 r.

IWP.271.3.6.1-3.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 38401 - 2015 z dnia 19.03.2015 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
.

    Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

  • Część I – Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 5, złożona przez InterRisk TU S.A. VIG ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.

  • Część II – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Czernikowo

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez TUW „TUW”, Biuro Regionalne Toruń, ul. Rejtana 2-4, 87-100 Toruń.

  • Część III - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czernikowo

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4, złożona przez Compensa TU S.A. VIG Oddział w Bydgoszczy, ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12780
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:46