Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 26.04.2016 r.

IWP.271.2.1.1.2016

Do wszystkich Wykonawców
nr post. 40989 - 2016

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 40989-2016 z dnia 15.04.2016 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowiska”
.

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowiska”.

… zwraca się z prośbą o potwierdzenie:

1. Pytanie

Czy istniejąca droga gminna o nawierzchni gruntowo – żużlowej fizycznie znajduje się w pasie projektowanej drogi gminnej – dz. geodezyjna o nr 102;

Odpowiedź:

Istniejąca droga gminna o nawierzchni gruntowo – żużlowej fizycznie nie znajduje się w pasie projektowanej drogi gminnej.

2. Pytanie

Czy można wykorzystać materiały z rozbiórki drogi do ponownego wbudowania na w. wym. zadaniu.

Odpowiedź:

Do ponownego wbudowania w korpus drogi Wykonawca może wykorzystać, wyszczególnione w poz. 1.1.3 i 1.1.4 Przedmiaru Robót materiały, pochodzące z rozbiórki nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych i podbudowy z kruszywa (włączenie do drogi gminnej).

Pozostałe materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. W cenie oferty należy uwzględnić przewóz ww. materiałów na odległość do 14 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Materiały z rozbiórki nie nadające się do powtórnego wbudowania muszą być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

Oceny przydatności materiału z rozbiórki będzie dokonywał inspektor nadzoru inwestorskiego powołany przez Zamawiającego.

Powyższe odpowiedzi na pytania nie stanowią zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w świetle art. 12a ustawy Pzp. oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu art. 38 ust. 4a ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-04-26 10:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6076
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-15 08:35

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110479
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl