Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-01-05 08:41
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-05 08:40

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-12-21 12:16

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-12-18 13:34

Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-12-14 14:14

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-12-08 09:03

Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 29 listopada 2017 roku W sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż w dniu 30.11.2017 roku lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-11-29 10:17

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zasad wynajmu bazy sportowej w Gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-11-27 10:26

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy Czernikowo systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-11-15 13:03

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok i projektu WPF na lata 2018-2027

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-11-15 13:03

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-11-03 14:06

Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 października 2017 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-10-20 11:44
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-20 11:43

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 października 2017 roku w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia służby stałego dyżuru Wójta Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-10-20 11:44
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-20 11:47

Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego ,,WISŁA 17"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-10-20 11:44

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-10-03 15:16

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 7 września 2017 roku W sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia IV przetargu ustnego na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Czernikowo w dniu 12.09.2017 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-09-08 08:58
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-08 08:59

Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych po przejściu frontu burzowego w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-22 10:54

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-21 08:55

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-21 08:55

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-21 08:55

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-21 08:55

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czernikowo w dniu 17.08.2017 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-16 13:33

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-14 10:57

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowościach Steklinek i Jackowo".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-10 11:32

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-10 11:32

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-10 11:32

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Steklin-Kolonia i Kiełpiny".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-02 14:09

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-02 14:09

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-02 14:09

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa placu manewrowego jednostki OSP w Czernikowie".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-08-02 14:09

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-07-19 13:08
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-19 13:09

ZARZĄDZENIE Nr 30a/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 6 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie wprowadzające zasady rachunkowości.

Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-07-05 14:04

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-07-05 14:04

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie regulaminu zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Gminy w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-07-05 14:04

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-06-29 11:02
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-29 11:02

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-06-07 11:04

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-05-19 11:09

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-05-19 11:06

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Steklin-Kolonia i Kiełpiny".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-05-19 11:02

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-05-09 10:48

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-05-09 10:46

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sprzętu komputerowego i poczty elektronicznej przez pracowników w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-04-27 14:03
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-09 10:49

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-04-25 13:13

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2016-2025 za 2016 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-29 14:10
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-29 14:13

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-29 14:04

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ,,Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2017 roku"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-22 13:07

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-22 13:04

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-20 09:31

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Olimpijczyk"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-14 13:25

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Czernikowo w dniu 14.03.2017 roku

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-14 08:47

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-13 09:19

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-13 09:16

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 10:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-02 10:58

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-02-27 14:38

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-02-16 09:01
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-27 14:38

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu autobusów gminnych za przejazdy niezwiązane z oświatą

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-02-09 14:14

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-02-09 14:10

Zarządzenie Nr 4a/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-02-14 15:44

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w składzie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-01-30 14:24

Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowościach Steklinek i Wygoda”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 08:21

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-05 07:47

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2017 r. w Urzędzie Gminy Czernikowo w zamian za przypadające w sobotę święta.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 13:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-04 13:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11500
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-17 10:50