Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż równiarki:

Rodzaj pojazdu równiarka Baukema SHM 5-200
Rok produkcji 1987
Nr fabryczny 10514
Silnik volvo D6A 6-cylindrowy, wysokoprężny z turbosprężarką
Moc 132 KW
Masa całkowita 14,7 t
Stan licznika niesprawny
Układ roboczy dwa pługi 2,4 m i 3,6 m o lemieszach w dobrym stanie, brak tylnego zrywaka
Ogumienie w dobrym stanie
Aktualne ubezpieczenie  

 

cena wywoławcza 36 265 zł (brutto)
wadium 500 zł
minimalne postąpienie 100 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017r. o godz. 1000 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie, ul. Leśna 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 500 zł. Wadium należy wpłacić gotówką u inkasenta do dnia 3 maca 2017r. do godz. 930 .

Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium wpłacone przez oferenta przetargu, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, którzy w momencie otwarcia przetargu ustnego przedstawią dokument wpłacenia wadium, dokument identyfikujący uczestnika przetargu, a jeżeli w imieniu uczestnika w przetargu będzie występował pełnomocnik lub reprezentant także dokument pełnomocnictwa lub stosowny dokument świadczący o zdolności do reprezentowania osoby prawnej.

Oryginały ww. dokumentów powinny być okazane komisji przetargowej w dniu przetargu.

Nabywca wygrywający przetarg jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Nabywca, który w terminie określonym nie uiści ceny nabycia, traci wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Jeżeli nabywca w ciągu dwóch dni nie uiści ceny nabycia, sprzęt zostanie sprzedany osobie, która zaoferowała drugą, co do wielkości kwotę zakupu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi na mocy umowy sprzedaży natychmiast po zapłaceniu ceny nabycia.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Kupujący.

Mienie wystawione do przetargu dostępne będzie do obejrzenia od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w miejscu jego postoju, tj.: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1 (tel. 54 288 92 19, 500 108 196),

drukuj (Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-24 14:49
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200
 • równiarka Baukema SHM 5-200

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-24 14:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42285
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-08-29 09:16