Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

WÓJT GMINY CZERNIKOWO

POW. TORUŃSKI

OGŁASZA  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:

Poło-
żenie

Nr

Działki

Powie-
rzchnia

 (w ha)

Księga
wieczysta

Przezna-
czenie
działki

Godzina przetargu

Cena
wywo-
ławcza  

Wadium

Czernikowo

ul.
M. Reja

440/
24

0,2698

19001/9

Teren zabudowy usługowo-
mieszkaniowej jednorodzinnej

(symb. A-37U/MN)

900

84.178,00

+VAT

8.500,00

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/ ul. Słowackiego 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium. Podmioty zagraniczne muszą uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykup w/w nieruchomości.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 39953700002114003005200018 KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie do dnia 10 sierpnia 2017 r.  włącznie, a dowód wpłaty wadium przedstawić Komisji Przetargowej. Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości. Ponadto wygrywający przetarg ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Wójt Gminy może z ważnych powodów odwołać przetarg.

KONTAKT: Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok.18, Tel. 054 287 50 01 oraz na www.bip.czernikowo.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-07-14 10:08
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-21 14:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42270
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-08-29 09:16