Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ - 1

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 551018-N-2017 z dnia 14.07.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni cieków w Czernikowie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie”.

drukuj (Wyjaśnienie treści SIWZ - 1)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-07-27 12:36

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-07-27 12:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42281
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-08-29 09:16