Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 1 676 250,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat).

Termin składania ofert upływa 25 czerwca 2018 roku o godz. 10.00.

drukuj (Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:)

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2018-06-15 11:25
 • zmodyfikował: Hubert Jasiński
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-15 11:32

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2018-06-15 11:25

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, zmianie treści SIWZ i zmianie terminu składania ofert

Działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniu 22.06.2018 r. zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” zawierające zmiany w odniesieniu do pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 15.06.2018 r. pod nr 573540-N-2018.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-22 11:34

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-22 11:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-22 11:33

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 573540-N-2018 z dnia 15.06.2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 1 676 250 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 1 676 250 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-22 12:30

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-22 12:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16508
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-25 11:55