Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby PSZOK w miejscowości Jackowo.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat).
Termin składania ofert upływa 04 października 2018 roku o godz. 10.00.

drukuj (Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:)

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2018-09-25 14:27

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2018-09-25 14:27

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 621544-N-2018 z dnia 25.09.2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby PSZOK w miejscowości Jackowo”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby PSZOK w miejscowości Jackowo”.

drukuj (Wyjaśnienie treści SIWZ)

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2018-09-28 13:47

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2018-09-28 13:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16506
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-25 11:55