Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

Stanowisko
Wójta Gminy Czernikowo

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Na podstawie uchwały Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie uchwały Nr XIII/117/2020 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czernikowo, Wójt Gminy Czernikowo ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” w terminie 23 września – 7 października 2021 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z literą przedmiotowej uchwały, co potwierdza treść i forma ogłoszenia o konsultacjach.

W okresie trwania konsultacji nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu Programu.
W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” przedłożony zostanie Radzie Gminy Czernikowo bez zmian.

Czernikowo, 8 października 2021 r.

drukuj (Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-10-08 11:26

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-10-08 11:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13568
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-11 13:04