Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j. z dnia 2021.02.18)  Wójt podaje do publicznej wiadomości  informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono  umorzeń  w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Umorzenia podatku od środków transportowych 2020 rok

L.p Imię i Nazwisko Kwota Przesłanka Umorzenia
1. ADRIAN WOJCIECH 1734,00 ważny interes podatnika
2. WILCZAK PRZEMYSŁAW 2969,00 ważny interes podatnika
3. MALINOWSKI JÓZEF 2204,00 ważny interes podatnika
4. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY 1 190,00 ważny interes podatnika

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-05-14 08:44

Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r., o finansach publicznych ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku (Dz. U. poz. 305 z 2021 r. t.j. z dnia 2021.02.18) Wójt Gminy Czernikowo  podaje do publicznej wiadomości  informację obejmującą wykaz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2020

L.p  IMIĘ I NAZWISKO PRZESŁANKA
1.  DAVINCI SP Z O.O ważny interes podatnika
2.  SANMIŁ SPÓŁKA Z O.O. ważny interes podatnika
3.  LESZCZYCKA TAMARA ważny interes podatnika
4.  KNIETOWSKA MARIOLA ważny interes podatnika
5.  DEJEWSKI MAREK ważny interes podatnika
6.  TARNOWSKI TOMASZ ważny interes podatnika
7.  KALINOWSKA ANNA ważny interes podatnika
8.  GÓRTOWSKI ANDRZEJ ważny interes podatnika
9.  CHROBAK SYLWESTER ważny interes podatnika
10.  ZGLINICKI BOGUSŁAW ważny interes podatnika
11.  LUBOWICZ ZBIGNIEW ważny interes podatnika
12.  KARBOWSKI KRZYSZTOF ważny interes podatnika
13.  KWIATKOWSKI ZYGMUNT ważny interes podatnika

Wójt  Gminy Czernikowo odraczając termin zapłaty lub rozładając na raty zapłatę podatku, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem  podatnika, powyższe odroczenie lub rozłożenie na raty zległości w podatku  były spowodowane m.in. sytaucją i obostrzeniami epidemiologicznymi jak i osobistymi powodami Wnioskodawcy. Wnioski o odroczenie lub rozłozenie na raty płatności podatku rozpatrywane są indywidualnie.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-05-18 09:22
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 10:13

Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305 t.j. z dnia 2021.02.18)  Wójt podaje do publicznej wiadomości  informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono  umorzeń  w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Umorzenia podatku 2020 rok

L.p Imię i Nazwisko Kwota Przesłanka Umorzenia
1. CZARNECKA KRYSTYNA 2081,00 ważny interes podatnika
2. LUBOWICZ ZBIGNIEW 4249,00 ważny interes podatnika
3. WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA
HANDLOWO-USŁUGOWA W CZERNIKOWIE
34742,00 ważny interes podatnika
4. KAMIŃSKI ADAM 652,00 ważny interes podatnika
5. CICHOSZEWSKI JAN 10451,00 ważny interes podatnika
6. RUSZKOWSKA ALDONA 1370,00 ważny interes podatnika
7. KAMLEA WIESŁAWA 2864,00 ważny interes podatnika
8. WIŚNIEWSKI GRZEGORZ 1198,00 ważny interes podatnika
9. GERC MARIAN 4736,00 ważny interes podatnika
10. KWIATKOWSKI MAREK 1499,00 ważny interes podatnika
11. SĘKOWSKI PREZEMYSŁAW 7017,00 ważny interes podatnika
12. ZIÓŁKOWSKI WOJCIECH 1167,00 ważny interes podatnika
13. WOJTULSKI ANDRZEJ 2034,00 ważny interes podatnika
14. NIERYCHLEWSKA ELŻBIETA 2050,00 ważny interes podatnika
15. CHLEBOWSKA TERESA 4553,00 ważny interes podatnika
16. LEWANDOWSKA SYLWIA 5992,00 ważny interes podatnika
17. JĘDRZEJEWSKI ZBIGNIEW 928,00 ważny interes podatnika
18. WEISS HENRYK 1243,20 ważny interes podatnika
19. KWIATKOWSKI ZYGMUNT 510,00 ważny interes podatnika
20. STUDZIŃSKI MICHAŁ 1536,00 ważny interes podatnika
21. LESZCZYCKA TAMARA 5045,00 ważny interes podatnika
22. WOŹNIAK JAROSŁAW 668,00 ważny interes podatnika
23. JANOWSKA URSZULA 618,00 ważny interes podatnika
24. CZAJKOWSKI RYSZARD 2166,00 ważny interes podatnika
25. LISIŃSKI PIOTR 3516,00 ważny interes podatnika
26. BLONKOWSKI TADEUSZ 700,00 ważny interes podatnika
27. KOWLASKA EDYTA 616,00 ważny interes podatnika
28. GRODZIŃSKA BARBARA 714,00 ważny interes podatnika
29. DAVINCI SP Z O.O. 12048,00 ważny interes podatnika

Wójt  Gminy Czernikowo umarzając zaległość podatkową, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem  podatnika, powyższe umorzenia zaległości w podatku  były spowodowane m.in. sytuacją i obostrzeniami epidemiologicznymi jak i osobiste powody Podatnika wnioskującego o umorzenie zaległości podatkowej rozpatrywanej indywidualnie.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-05-14 08:06

Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305 t.j. z dnia 2021.02.18) Wójt podaje do publicznej wiadomości wykaz podatników którzy otrzymali pomoc publiczną w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p Imię i Nazwisko  
1. BOGUSZ ANNA POMOC PUBLICZNA
2. POLANOWSKI DAWID POMOC PUBLICZNA
3. WOJKE KRZYSZTOF POMOC PUBLICZNA
4. SITEK MAREK POMOC PUBLICZNA
5. GRODZICKI JANUSZ POMOC PUBLICZNA
6. FARYŃSKA MONIKA POMOC PUBLICZNA
7. KOWLASKI DARIUSZ POMOC PUBLICZNA
8. WIĘCKOWSKI HENRYK POMOC PUBLICZNA
9. ZIÓŁKOWSKI JAROSŁAW POMOC PUBLICZNA
10. ZGLINICKI ZBIGNIEW POMOC PUBLICZNA
11. PODLASZEWSKI NORBERT POMOC PUBLICZNA
12. WENDERLICH JOANNA POMOC PUBLICZNA
13. BOŻEJEWICZ JAROSŁAW POMOC PUBLICZNA
14. CHROBAK SYLWESTER POMOC PUBLICZNA
15. BRUZDOWSKI ARKADIUSZ POMOC PUBLICZNA
16. WINIARSKI TOMASZ POMOC PUBLICZNA

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-05-14 08:46
L.p Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w I terminie 2020 r."zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produckji rolnej"
1.  AGNIESZKA TUROWSKA
2.  MYLKIE SŁAWOMIR
3.  FISCHER JAROSŁAW
4.  WNUCZYŃSKI ZBIGNIEW
5.  PIOTRKIEWICZ WIESŁAW
6.  DUSZKIEIWCZ MAREK
7.  GIZELA MARIUSZ
8.  MARCINIAK PAULINA
9.  WIECZYŃSKI ADAM
10.  CHLEBOWSKI SŁAWMOIR
11.  KOWALSKI GRZEGORZ
12.  SYNARSKI PIOTR
13.  FARYŃSKI WIESŁAW
14.  GRODZICKI JANUSZ
15.  PIOTROWSKI RAFAŁ
16.  KWIATKOWSKI KRZYSZTOF
17.  SZCZESNY WOJCIECH
18.  SIEKIERSKI PAWEŁ
19.  MROZIŃSKI PAWEŁ
20.  MAŃKOWSKI MAREK
21.  BOLEWSKI MATEUSZ
22.  SIARNOWSKI ROBERT
23.  WIĘCKOWSKI ANDRZEJ
24.  WIERZBOWSKI PIOTR
25.  KORPUSIŃSKI LEON
26.  ZAKRZEWSKI KAZIMIERZ
27.  SZULC EWA
28.  BOGUSZ ANNA
29.  URBAŃSKI MARIAN
30.  MARCINIAK PAWEŁ
31.  DEJEWSKI MAREK
32.  LISEWSKA MAŁGORZATA
33.  WACHOWSKI DARIUSZ
34.  KUBICKA KAROLINA
35.  GRABOWSKI JANUSZ
36.  GUTMAŃSKI WIESŁAW
37.  BŁASZKIEWICZ WIESŁAW
38.  SZTEMBORSKI MICHAŁ
39.  KUBACKI JANUSZ
40.  LEWANDOWSKI TOMASZ
41.  JACHOWSKI KRZYSZTOF
42.  STRUŻYŃSAKI JAROSŁAW
43.  SZARSZEWSKI DARIUSZ
44.  OGÓREK PIOTR
45.  CELMER KAROL
46.  RUTKOWSKI TOMASZ
47.  MAZUR KAZIMIERZ
48.  ZAPOROWICZ EWA
49.  DURMOWICZ ANDRZEJ
50.  JAGIELSKI TADEUSZ
51.  DETMER TOMASZ
52.  ZDUŃSKI KRZYSZTOF
53.  BŁASZKIEWICZ DARIUSZ
54.  ZIÓŁKOWSKI TADEUSZ
55.  ZIÓŁKOWSKI TOMASZ
56.  BARTOSIEWICZ BOGUMIŁA
57.  KOZICKI ALEKSANDER
58.  RUMIŃSKI STEFAN
59.  LUBOWICZ ZBIGNIEW
60.  DULSKI MARIUSZ
61.  DZIAŁDOWSKI WOJCIECH
62.  BRUZDOWSKI MAREK
63.  BEJGER JERZY
64.  BORKOWICZ JACEK
65.  DUSZKIEWICZ SŁAWOMIR
66.  CZAJKOWSKI EMILIUSZ
67.  BONIECKA AGNIESZKA
68.  DRZAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW
69.  DUSZYŃSKA JOANNA
70.  BOJARSKI ANDRZEJ
71.  DURMOWICZ KAZIMIERZ
72.  CHROBAK SYLWESTER
73.  CHRZANOWSKI SZYMON
74.  BURAK RYSZARD
75.  BŁASZKIEWICZ RADOSŁAW
76.  DURMOWICZ PRZEMYSŁAW
77.  DRUŻYŃSKI ANDRZEJ
78.  BŁASZKIEWICZ PIOTR
79.  CELMER ROMAN
80.  GRĄBCZEWSKI MAREK
81.  GŁADYSZ KAZIMIERZ
82.  DOBRZYŃSKI GRZEGORZ
83.  JAĆKIEWICZ DARIUSZ
84.  KRZEMIŃSKI MARIUSZ
85.  GRĘŹLIKOWSKI KAROL
86.  GÓRSKI ANDRZEJ 
87.  GREDECKI JAROSŁAW
88.  KLEJNOWSKI MARCIN
89.  KUBACKI WIESŁAW
90.  GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF
91.  GOGOLIŃSKI WIESŁAW
92.  GÓRTOWSKI ANDRZEJ
93.  JUREWICZ ALICJA
94.  KASIŃSKI KRZYSZTOF
95.  KOWALSKI MARCIN
96.  GĘSICKI WOJCIECH
97.  GŁADKOWSKA ANNA
98.  KUBIAK ZBIGNIEW
99.  GERC PIOTR
100.  GAN MARCIN
101.  KUBACKI RYSZARD
102.  GUTMAŃSKA RENATA
103.  KALINOWSKA ANNA
104.  KWIATKOWSKI LECH
105.  KOWALSKI DARIUSZ
106.  KOWALSKI DOMINIK
107.  JAWORSKI PIOTR
108.  KRASUSKA MAGDALENA
109.  MAĆKIEWICZ ANDRZEJ
110.  MIKOŁAJCZYK SŁAWOMIR
111.  NOWAK STANISŁAW
112.  JANOWSKI MARIUSZ
113.  KRASIŃSKI KAZIMIERZ
114.  LEWANDOWSKI RYSZARD
115.  MALINOWSKI ANDRZEJ
116.  MIRZEJEWSKI ZBIGNIEW
117.  LISIŃSKI ŁUKASZ
118.  LEWANDOWSKI KRZYSZTOF
119.  LIPSKA MONIKA
120.  LEWANDOWSKI SŁAWOMIR
121.  NOWAK KRYSTYNA
122.  PUCIŃSKI TOMASZ
123.  SKONIECZNY KRZYSZTOF
124.  SŁOMSKI SŁAWOMIR
125.  RUTKOWSKI JAROSŁAW
126.  POLANOWSKI DAWID
127.  RUMIŃSKI SŁAWOMIR
128.  PRZEWIĘŹLIKOWSKI IRENEUSZ
129.  PIOTR WOJCIECHOWSKI
130.  RACIBORSKA AGNIESZKA
131.  PACZKOWSKI JAN
132.  ZALEWSKA MAŁGORZATA
133.  PIĄTKOWSKA DOROTA
134.  OPACZYK RENATA
135.  SZYDŁOWSKA RENATA
136.  STOGOWSKA KAROLINA
137.  ROLNIK RENATA
138.  OPATRZYK ŁUKASZ
139.  SEWERYN ŁUKASZ
140.  NOWICKI ZBIGNIEW
141.  JAROSŁAW WENDERLICH
142.  WIĘCKOWSKI HENRYK
143.  WIĘCKOWSKI PIOTR
144.  ZIÓŁKOWSKI  ANDRZEJ
145.  ZIÓŁKOWSKI JAROSŁAW
146.  URBAŃSKA TERESA
147.  ZAGRABSKI PAWEŁ
148.  ZGLINICKI JAN
149.  WIŚNIEWSKI JANUSZ
150.  URBAŃCZYK SŁAWOMIR
151.  WENDERLICH ROMAN
152.  ZIÓŁKOWSKI MIROSŁAW
153.  WIERZBOWSKI MARIUSZ
154.  WOLSKI ZENON
155.  ZGLINICKI BOGUSŁAW
156.  SITEK MAREK
157.  DASZKOWSKI ADAM
158.  URBAŃSKI LUBOMIR
159.  JESIOŁOWSKI LUDWIK
160.  KOWALSKI DARIUSZ
161.  GOGOLIN KRZYSZTOF
162.  OSTROWSKA MARIANNA
163.  WIELGUS ANDRZEJ
164.  DURMOWICZ KRZYSZTOF
165.  ADACH ANDRZEJ
166.  ZIÓŁKOWSKI SZYMON
167.  WOJTULSKI JANUSZ
168.  WOŹNIAK JAROSŁAW
169.  MISIEWICZ MAREK
170.  CHRZĄSTEK JAN
171.  KUBIK MARIAN
172.  DUSZYŃSKI LECH
173.  WÓJCIK ROMAN
174.  CZARNOMSKI KAZIMIERZ
175.  NEJMAN JANUSZ
176.  KWIATKOWSKI DANIEL
177.  NEJMAN DARIUSZ
178.  JÓŹWIAK WOJCIECH 
179.  KARBOWSKI KRZYSZTOF
180.  KOCIŃSKI JAROSŁAW
181.  LESIŃSKI SŁAWOMIR
182.  KIEŁPIŃSCY HENRYK
183.  KACZMARKIEWICZ KRZYSZTOF
184.  WRZEŚNIEWSKI JAROSŁAW 
185.  LEWANDOWSKI LUDWIK
186.  ZIÓŁKOWSKA EWA
187.  BOŻEJEWICZ JAROSŁAW
188.  BRUZDOWSKI WIESŁAW
189.  PETRYKOWSKI PIOTR
190.  SZYNKIEWICZ MARCIN
191.  KUBACKI  JAN
192.  SZYNKIEWICZ EMIL
193.  DOBRZYŃSKI PRZEMYSŁAW
194.  MASALSKI JAROSŁAW
195.  DOBRZYŃSKI RYSZARD
196.  KOCIŃSKI JERZY
197.  GRZECZNOWSKI DANIEL
198.  WOJKE KRZYSZTOF
199.  ZGLIŃSKA MIROSŁAWA
200.  PUCIŃSKI STANISŁAW
201.  PIETRUSZYŃSKI WIESŁAW
202.  GRABOWSKI MARIAN
203.  BLONKOWSKI PAWEŁ
204.  KRASIŃSKI SŁAWOMIR
205.  GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF
206.  CIECHOWICZ-PRZYGODA EMILIA
207.  KRUSZYŃSKI BARTOSZ
208.  URBAŃSKI ZDZISŁAW
209.  MARCINIAK KAMIL
210.  ŚCISEŁ  SZYMON
211.  ZGLINICKI ZBIGNIEW
212.  PLEWA KRZYSZTOF
213.  MARCINKOWSKI MARIUSZ
214.  MAĆKIEWICZ CEZARY
215.  BŁASZKIEWICZ MATEUSZ
216.  CIESZYŃSKI MAREK
217.  MAJEWSKI DARIUSZ
218.  POLITOWSKI PIOTR
219.  KARAŚ DAWID
220.  GOGOLIŃSKI KAZIMIERZ
221.  KRASIŃSKI PIOTR
222.  RUMIŃSKI RYSZARD
223.  MAĆKIEWICZ ROMAN
224.  RUSZKOWSKA ALDONA
225.  GRĘŹLIKOWSKI  KAZIMIERZ
226.  SZCZEPANIAK IWONA
227.  CICHOWICZ RYSZARD
228.  ZGIŃSKI PIOTR
229.  BRZUSTEWICZ MAREK
230.  BOŻEJEWICZ ZBIGNIEW
231.  CICHOWICZ ANDRZEJ
232.  MICHAŁKIEWICZ RAFAŁ 
233.  OGÓREK DOMINIK
234.  BRUZDOWSKI WALDEMAR
235.  SŁAWOMIR BRUZDOWSKI
236.  BRUZDOWSKI KRZYSZTOF
237.  REMIGIUSZ JAGIELSKI
238.  GĄSIEWICZ WŁADYSŁAW
239.  SŁAWKOWSKI STANISŁAW
240.  TOMASZ NOWAK
241.  MAJEWSKI BARTOSZ
242.  PURCELEWSKI DARIUSZ
243.  BENDLIN DAWID
244.  BANASIAK HIERONIM
245.  POPŁAWSKI DAWID
246.  ZAKRZEWSKI SŁAWOMIR
247.  ŁAZIŃSKI JACEK
248.  JASTRZĘBSKA MARIOLA
249.  ZAKRZEWSKA KRYSTYNA
250.  WIZER GRZEGORZ
251.  MARCINIAK BOGUSŁAWA
252.  CICHOWICZ IWONA
253.  PIERZGALSKI MAREK
254.  KAŹMIERSKI MICHAŁ
255.  BURAK ANDRZEJ
256.  KARAŚ KAMIL
257.  PIWNICKA MARIOLA
258.  BŁASZKIEWICZ JAKUB
259.  MAJEWSKA MONIKA
260.  GRZĘBSKA MARIA
261.  SZTANDARSKI MAREK
262.  CIESIELSKA IWONA
263.  MAĆKIEWICZ MARIOLA
264.  PODLASZEWSKI NORBERT
265.  BARTOSIEWICZ RYSZARD
266.  RUTKOWSKI KAROL
267.  JASTRZĘBSKI MARIUSZ
268.  URBAŃSKI ADAM
269.  DOBRZYŃSKI ROBERT
270.  NOWAK SABINA
271.  BŁASZKIEWICZ DARIUSZ
272.  DZIAŁDOWSKI ANDRZEJ
273.  RAFIŃSKI MAREK
274.  RAFIŃSKI BŁAŻEJ
275.  RAFIŃSKI KACPER
276.  OLKIEWICZ SŁAWOMIR
277.  WACHOWSKI JANUSZ

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-05-15 11:26
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 10:09
L.p Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w II terminie 2020 r."zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produckji rolnej"
1.  BIOBOR SPÓŁKA Z O.O.
2.  ADACH ANDRZEJ
3.  BALEWSKI RADOSŁAW
4.  BANASIK HIERONIM
5.  BARTOSIEWICZ BOGUMIŁA
6.  BARTOSIEWICZ RYSZARD
7.  BLONKOWSKI PAWEŁ
8.  BŁASZKIEWICZ DARIUSZ
9.  BŁASZKIEWICZ DARIUSZ
10.  BŁASZKIEWICZ JAKUB
11.  BŁASZKIEWICZ MATEUSZ
12.  BŁASZKIEWICZ PIOTR
13.  BŁASZKIEWICZ RADOSŁAW
14.  BŁASZKIEWICZ WIESŁAW
15.  BOGUSZ ANNNA
16.  BOJARSKI ANDRZEJ
17.  BOLEWSKI MATEUSZ
18.  BOŻEJEWICZ TADEUSZ
19.  BRUZDOWSKI ARKADIUSZ
20.  BRUZDOWSKI MAREK
21.  BRUZDOWSKI MARIUSZ
22.  BRUZDOWSKI WIESŁAW
23.  BRZUSTEWICZ MAREK
24.   BURAK BARTOSZ
25.  BYBLEWSKI MAREK
26.  CELMER KAROL
27.  CELMER ROMAN
28.  CHLEBOWSKI RADOSŁAW
29.  CHROBAK SYLWESTER
30.  CHRZĄSTEK JAN
31.  CICHOWICZ IWONA
32.  CICHOWICZ RYSZARD
33.  CICECHOWICZ-PRZYGODA EMILIA
34.  CIESIELSKA IWONA
35.  CIESZYŃSKI MAREK
36.  CZARNOMSKI KAZIMIERZ
37.  CZYŻNIEWSKI JAN
38.  DEJEWSKI MAREK
39.  DOBRZYŃSKI GRZEGORZ
40.  DOBRZYŃSKI PRZEMYSŁAW
41.  DOBRZYŃSKI ROBERT
42.  DOBRZYŃSKI RYSZARD
43.  DRUŻYŃSKI ANDRZEJ
44.  DRZAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW
45.  DULSKI MARIUSZ
46.  DURMOWICZ ANDRZEJ
47.  DURMOWICZ MAŁGORZATA
48.  DUSZKIEWICZ MAREK
49.  DZIAŁDOWSKI ANDRZEJ
50.  DZIAŁDOWSKI  WOJCIECH
51.   FARYŃSKI WIESŁAW
52.  GAN MARCIN
53.  GERC PIOTR
54.  GIZELA MARIUSZ
55.  GŁADKOWSKA ANNA
56.  GŁADYSZ KAZIMIERZ
57.  GOGOLIN KRZYSZTOF
58.  GOGOLIŃSKI KAZIMIERZ
59.  GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF
60.  GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF
61.  GRABOWSKI MARIAN
62.  GRĄBCZEWSKI MAREK
63.  GRĘŹLIKOWSKI KAROL
64.  GRĘŹLIKOWSKI KAZIMIERZ
65.  GRODZICKI JANUSZ
66.  GRODZIŃSKA BARBARA
67.  GRZĘBSKA MARIA
68.  JACHOWSKI KRZYSZTOF
69.  JAĆKIEWICZ DARIUSZ
70.  JAGIELSKI REMIGIUSZ
71.  JANOWSKI DARIUSZ
72.  JASTRZĘBSKI MARIUSZ
73.  JESIOŁOWSKI LUDWIK
74.  JUREWICZ ALICJA
75.  KACPRZAK ZENON
76.  KALINOWSKA ANNA
77.  KASIŃSKI KRZYSZTOF
78.  KASPROWICZ JAN
79.  KAŹMIERSKI MICHAŁ
80.  KIEŁPIŃSKI HENRYK
81.  KIEŁPIŃSKI PAWEŁ
82.  KLEJNOWSKI MARCIN
83.  KOCIŃSKI JAROSŁAW
84.  KOCIŃSKI JERZY
85.  KORPUSIŃSKI LEON
86.  KOWALSKI GRZEGORZ
87.  KOWALSKI DARIUSZ
88.  KRASIŃSKI KAZIMIERZ
89.  KRASIŃSKI PIOTR
90.  KRASIŃSKI SŁAWOMIR
91.  MAGDALENA KRASUSKA
92.  KRZEMIŃSKA GRAŻYNA
93.  KRZEMIŃSKI MARIUSZ
94.  KRZEMIŃSKI MIROSŁAW
95.  KUBACKI JANUSZ
96.  KUBACKI WIESŁAW
97.  KUBIAK ZBIGNIEW
98.  KUBICKA KAROLINA
99.  KUBIK MARIAN
100.  KWIATKOWSKI KRZYSZTOF
101.  KWIATKOWSKI ZYGMUNT
102.  LEWANDOWSKI KRZYSZTOF
103.  LEWANDOWSKI SŁAWOMIR
104.  LIPIŃSKI PAWEŁ
105.  LIPSKA MONIKA
106.  LISIŃSKI ŁUKASZ
107.  LUBERADZKI ROMAN
108.  LUBOWICZ  ZBIGNIEW
109.  ŁAZIŃSKI JACEK
110.  MAĆKIEWICZ ANDRZEJ
111.  MAĆKIEWICZ EDYTA
112.  MAĆKIEWICZ ROMAN
113.  MAJEWSKI BARTOSZ
114.  MAJEWSKI DARIUSZ
115.  MALINOWSKI ANDRZEJ
116.  MARCINIAK KAMIL
117.  MARCINIAK PAULINA
118.  MARCINIAK PAWEŁ
119.  MARCINIAK RADOSŁAW
120.  MARCINIAK ZYGMUNT
121.  MARCINKOWSKI WIKTOR
122.  MASALSKI JAROSŁAW
123.  MIELCZAREK JERZY
124.  MIKOŁAJCZYK ROMAN
125.  MIKOŁAJCZYK SŁAWOMIR
126.  MIERZEJEWSKI ZBIGNIEW
127.  MROZIŃSKI PAWEŁ
128.  MYLKIE SŁAWOMIR
129.  NAWLICKA JOANNA
130.  NEJMAN DARIUSZ
131.  NOWAK KRYSTYNA
132.  NOWAK SABINA
133.  NOWAK STANISŁAW
134.  NOWICKI ZBIGNIEW
135.  OGÓREK DOMINIK
136.  OGÓREK PIOTR
137.  OPATRZYK ŁUKASZ
138.  OSOWSKI MARCIN
139.  OSTROWSKA MARIANNA
140.  OSTROWSKI MIECZYSŁAW
141.  PACZKOWSKI JAN
142.  PAUL MAŁGORZATA
143.  PETRYKOWSKI PIOTR
144.  PIĄTKOWSKA DOROTA
145.  PIETRUSZYŃSKI WIESŁAW
146.  PIOTROWICZ KAROL
147.  PIOTROWSKI RAFAŁ
148.  PIOTROWSKI WOJCIECH
149.  PIWNICKA MARIOLA
150.  PLEWA KRZYSZTOF
151.  POLANOWSKI DAWID
152.  POLITOWSKI PIOTR
153.  POPŁAWSKI PIOTR
154.  PUCIŃSKI STANISŁAW
155.  PUCIŃSKI TOMASZ
156.  PURCELEWSKI DARIUSZ
157.  RAFALSKI ROBERT
158.  REDMERSKI DARIUSZ
159.  ROGALSKI PIOTR
160.  ROGALSKI STANISŁAW
161.  ROLNIK RENATA
162.  RUDEWICZ ROBERT
163.  RUMIŃSKI ANDRZEJ
164.  RUMIŃSKI ŁUKASZ
165.  RUMIŃSKI RYSZARD
166.  RUMIŃSKI STEFAN
167.  RUSZKOWSKA ALDONA
168.  RUTKOWSKI JAROSŁAW
169.  RUTKOWSKI KAROL
170.  SADOWSKI ZYGMUNT
171.  SERACKI ANDRZEJ
172.  SEWERYN ŁUKASZ
173.  SIEKIERSKI PAWEŁ
174.  SITEK MAREK
175.  SKONIECZNY KRZYSZTOF
176.  SŁOMSKI SŁAWOMIR
177.  STRUŻYŃSKI JAROSŁAW
178.  SZATKOWSKI PAWEŁ
179.  SZCZESNY WOJCIECH
180.  SZTANGIERSKI JAN
181.  SZTANGIERSKI JAN
182.  SZYNKIEIWCZ EMIL
183.  SZYNKIEWICZ MARCIN
184.  ŚLIWIŃSKI ROMAN
185.  TECMER PIOTR
186.  TUROWSKA AGNIESZKA
187.  URBAŃSKI ADAM
188.  URBAŃSKI LUBOMIR
189.  URBAŃSKI MARIAN
190.  URBAŃSKI ZDZISŁAW
191.  WACHOWSKI DARIUSZ
192.  WACHOWSKI JANUSZ
193.  WENDERLICH JAROSŁAW
194.  WIECZYŃSKI ADAM
195.  WIERZBICKI TOMASZ
196  WIERZBOWSKI MARIUSZ
197.  WIĘCKOWSKI ANDRZEJ
198.  WIĘCKOWSKI HENRYK
199.  WIĘCKOWSKI PIOTR
200.  WILCZYŃSKI JANUSZ
201.  WINIARSKI TOMASZ
202.  WIŚNIEWSKI JANUSZ
203.  WIZER GRZEGORZ
204.  WNUCZYŃSKI ZBIGNIEW
205.  WOJKE KRZYSZTOF
206.  WOLSKI ZENON
207.  WOŹNIAK JAROSŁAW
208.  WÓJCIK ROMAN
209.  WRZEŚNIEWSKI JAROSŁAW
210.  ZAKRZEWSKA KRYSTYNA
211.  ZAKRZEWSKI KAZIMIERZ
212.  ZALEWSKA MAŁGORZATA
213.  ZAWORSKA MONIKA
214.  ZDUŃSKI KRZYSZTOF
215.  ZGLINICKI BOGUSŁAW
216.  ZGLINICKI JAN
217.  ZGLINICKI ZBIGNIEW
218.  ZGLIŃSKI PIOTR
219.  ZIELIŃSKI KAMIL
220.  ZIÓŁKOWSKI ANDRZEJ
221.  ZIÓŁKOWSKI JAROSŁAW
222.  ZIÓŁKOWSKI  MIROSŁAW
223.  ZIÓŁKOWSKI SZYMON
224.  ZIÓŁKOWSKI TADEUSZ
225.  ZIÓŁKOWSKI TOMASZ

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-05-14 11:43
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 10:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2576
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-27 10:13