Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.)  Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości  informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono  umorzeń  w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Umorzenia podatku od środków transportowych 2021 rok

L.p Imię i Nazwisko Kwota Przesłanka Umorzenia
1.  Wilczak Przemysław 1 558,00 zł ważny interes podatnika
2.  "Usługi Transportowe"
 Sławomir Popławski w spadku
10 796,00 zł ważny interes podatnika
3.  Malinowski Józef 1 482,00 zł ważny interes podatnika
4.  Kubacki Ryszard 1 032,00 zł ważny interes podatnika
5.  Gminny Zakład Komunalny 1 190,00 zł ważny interes podatnika

Wójt Gminy Czernikowo umarzając zaległość podatkową, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem podatnika. Umorzenia zaległości w podatku były spowodowane m.in. sytuacją i obostrzeniami epidemiologicznymi jak i osobiste powody podatnika wnioskującego o umorzenie zaległości podatkowej rozpatrywane są indywidualnie.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-10 08:16

Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Umorzenia zaległości w podatku w roku 2021.

L.p  Imię i Nazwisko Kwota Przesłanka Umorzenia
1.  KŁOSIŃSKI WOJCIECH 6 895,00 zł ważny interes podatnika
2.  CICHOSZEWSKI JAN 11 818,00 zł ważny interes podatnika
3.  WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA
 HANDLOWO-USŁUGOWA
 W CZERNIKOWIE
30 689,00 zł ważny interes podatnika
4.  BANASIAK HIERONIM 1 040,00 zł ważny interes podatnika
5.  PURCELEWSKI DARIUSZ 1 778,00 zł ważny interes podatnika
6.  GRZĘBSKA MARIA 1 003,00 zł ważny interes podatnika
7.  WIŚNIEWSKI GRZEGORZ 2 784,60 zł ważny interes podatnika
8.  KWIATKOWSKA DANUTA 5 072,00 zł ważny interes podatnika
9.  GRĄBCZEWSKA ELŻBIETA 570,00 zł ważny interes podatnika
10.  GÓRECKA ELŻBIETA 530,20 zł ważny interes podatnika
11.  DĄBROWSKA JADWIGA 542,60 zł ważny interes podatnika
12.  NEJMAN AGNIESZKA 8 378,90 zł ważny interes podatnika
13.  MARCHLEWSKA ZOFIA 2 028,60 zł ważny interes podatnika
14.  ZGLINICKI BOGUSŁAW 1 620,00 zł ważny interes podatnika
15.  DUSZYŃSKI ZDZISŁAW 771,00 zł ważny interes podatnika
16.  WŁODARCZYK IRENA 564,00 zł ważny interes podatnika
17.  KUBACKI WIESŁAW 2 000,00 zł ważny interes podatnika
18.  LEWANDOWSKA SYLWIA 7 008,00 zł ważny interes podatnika
19.  SMOLAREK KAROLINA 932,00 zł ważny interes podatnika
20.  ZDUŃSKA ALINA 716,00 zł ważny interes podatnika
21.  BUJARSKA KATARZYNA 1 258,00 zł ważny interes podatnika
22.  SOBOCIŃSKI ANDRZEJ 1 334,20 zł ważny interes podatnika
23.  PALCOWSKI ZDZISŁAW 2 046,01 zł ważny interes podatnika
24.  GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF 5 091,00 zł ważny interes podatnika
25.  CHLEBOWSKI RYSZARD 6 122,00 zł ważny interes podatnika
26.  SĘKOWSKI PRZEMYSŁAW 5 245,00 zł ważny interes podatnika
27.  URBANIAK IWONA 1 646,00 zł ważny interes podatnika
28.  KOŁKOWSKA IWONA 1 518,00 zł ważny interes podatnika
29.  GOŁĘBIEWSKI PAWEŁ 680,00 zł ważny interes podatnika
30.  GOŁĘBIEWSKA ELŻBIETA 728,00 zł ważny interes podatnika
31.  LESZCZYCKA TAMARA 2 819,00 zł ważny interes podatnika
32.  GÓRTOWSKI ANDRZEJ 2 076,00 zł ważny interes podatnika
33.  KASIŃSKA GRAŻYNA 549,00 zł ważny interes podatnika
34.  WIŚNIEWSKI JANUSZ 516,00 zł ważny interes podatnika
35.  WIĘCKOWSKI HENRYK 579,00 zł ważny interes podatnika
36.  WIĘCKOWSKI PIOTR 730,00 zł ważny interes podatnika
37.  MICHAŁKIEWICZ ANDRZEJ 1 304,00 zł ważny interes podatnika
38.  RUTKOWSKI JAROSŁAW 1 582,00 zł ważny interes podatnika
39.  DAVINCI SPÓŁKA Z O.O. 15 153,00 zł ważny interes podatnika
40.  RUSZKOWSKA ALDONA 1 044,00 zł ważny interes podatnika
41  MYSZKOWSKA WIESŁAWA 1 530,00 zł ważny interes podatnika

Wójt Gminy Czernikowo umarzając zległość podatkową, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem  podatnika. Umorzenia zaległości w podatku były spowodowane przede wszystkim obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną jak i osobistymi powodami Podatnika wnioskującego o umorzenie zaległości podatkowej rozpatrywane indywidualnie. 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-11 09:00

Na podstawie art 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r., o finansach publicznych ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j. ) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości  informację obejmującą  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty podatku od środków transportowych w 2021 roku.

L.p Imię i Nazwisko Przesłanka
1. Marek Kowalkowski ważny interes podatnika

Wójt  Gminy Czernikowo odraczając termin zapłaty lub rozkładając na raty zapłatę podatku, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem podatnika. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości w podatku były spowodowane m.in. sytuacją i obostrzeniami epidemiologicznymi jak i osobistymi powodami Wnioskodawcy. Wnioski o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku rozpatrywane są indywidualnie.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-11 09:09

Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku (Dz. U. poz. 305 z 2021 r.) Wójt Gminy Czernikowo  podaje do publicznej wiadomości  informację obejmującą wykaz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2021.

L.p Imię i Nazwisko Przesłanka
1.  Grzębska Maria ważny interes podatnika
2.  Tarnowska Beata ważny interes podatnika
3.  Kwiatkowski Zygmunt ważny interes podatnika

Wójt Gminy Czernikowo odraczając termin zapłaty lub rozkładając na raty zapłatę podatku, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem  podatnika. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości w podatku  były spowodowane m.in. sytaucją i obostrzeniami epidemiologicznymi jak i osobistymi powodami Wnioskodawcy. Wnioski o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku rozpatrywane są indywidualnie.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-11 09:17

Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz podatników którzy otrzymali pomoc publiczną w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

L.p  Imię i Nazwisko  
1.  ZIÓŁKOWSKI TADEUSZ  POMOC PUBLICZNA 
2.  DURMOWICZ ANDRZEJ  POMOC PUBLICZNA 
3.  KASPROWICZ JAN  POMOC PUBLICZNA 
4.  TOMASZ PUCIŃSKI  POMOC PUBLICZNA
5.  NEJMAN JANUSZ  POMOC PUBLICZNA
6.  KOZICKI ALEKSANDER  POMOC PUBLICZNA
7.  SZYDŁOWSKA RENATA  POMOC PUBLICZNA
8.  LISIŃSKI ŁUKASZ  POMOC PUBLICZNA
9.  DUSZKIEWICZ MAREK  POMOC PUBLICZNA
10.  KUBACKI WIESŁAW  POMOC PUBLICZNA
11.  KUBACKI JAN  POMOC PUBLICZNA
12.  WACHOWSKI JANUSZ  POMOC PUBLICZNA
13.  BLONKOWSKI TADEUSZ  POMOC PUBLICZNA
14.  GOGOLIN KRZYSZTOF  POMOC PUBLICZNA
15.  MIKOŁAJCZYK ROMAN  POMOC PUBLICZNA
16.  MAĆKIEWICZ MIROSŁAW  POMOC PUBLICZNA
17.  BEJGER JERZY  POMOC PUBLICZNA

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-11 09:35

Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz podatników którzy otrzymali pomoc publiczną de minimis w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

L.p  Imię i Nazwisko  
1.  TALAREK SŁAWOMIR  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
2.  BRUZDOWSKI SŁAWOMIR  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
3.  BARTOSIEWICZ BOGUMIŁA  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
4.  DOBRZYŃSKI PRZEMYSŁAW  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
5.  BRUZDOWSKI ARKADIUSZ  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
6.  KOWALSKI DOMINIK  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
7.  BŁASZKIEWICZ DARIUSZ  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
8.  PETRYKOWSKI PIOTR  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
9.  ZIÓŁKOWSKI PATRYK  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
10.  CHROBAK SYLWESTER  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
11.  RAFIŃSKI KACPER  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
12.  KARAŚ DAWID  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
13.  GOŁĘBIEWSKI PAWEŁ  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
14.  GOŁĘBIEWSKA ELŻBIETA  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
15.  WILCZYŃSKI JANUSZ  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
16.  ADACH ANDRZEJ  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
17.  ZGLIŃSKI PIOTR  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
18.  PIERZGALSKI MAREK  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
19.  LUBOWICZ JAN  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
20.  KRASIŃSKA AGNIESZKA  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
21.  KRASIŃSKI SŁAWOMIR  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
22.  LEWANDOWSKI TOMASZ  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
23.  BRUZDOWSKI WIESŁAW  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
24.  GÓRTOWSKI ANDRZEJ  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
25.  GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
26.  URBAŃCZYK SŁAWOMIR  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
27.  BENDLIN BOŻENA  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
28.  KASIŃSKA GRAŻYNA  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
29.  WIŚNIEWSKI JANUSZ  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
30.  WIĘCKOWSKI HENRYK  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
31.  WIĘCKOWSKI PIOTR  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
32.  GRZĘBSKA MARIA  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
33.  MICHAŁKIEWICZ ANDRZEJ  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
34.  RUSZKOWSKA ALDONA  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
35.  RUTKOWSKI JAROSŁAW  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
36.  MYSZKOWSKA WIESŁAWA "BAR NA ROGU"  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
37.  DOMEX- T. CHLEBOWSKA, R. CHLEBOWSKI
 SPÓŁKA JAWNA
 POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
38.  CICHOSZEWSKI JAN  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
39.  WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA
 HANDLOWO-USŁUGOWA W CZERNIKOWIE
 POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
40.  P.H.U. SARA SYLWIA LEWANDOWSKA  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
41.  SĘKOWSKI PRZEMYSŁAW
 "WARSZTAT SAMOCHODOWY-SKLEP"
 POMOC PUBLICZNA DE MINIMS
42.  KOCIŃSKI JAROSŁAW  POMOC PUBLICZNA DE MINIMS

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-11 10:37

Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych   (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.)  Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości  informację obejmującą wykaz podatników, którzy otrzymali pomoc publiczną de minimis w podatku od środków transportowych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021  r.

L.p  Imię i Nazwisko  
1.  Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie pomoc publiczna de minimis
2. "Usługi Transportowe"
 Sławomir Popławski w spadku
pomoc publiczna de minimis

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-11 12:25

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Pierwszy termin zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2021.

Lp. Nazwa beneficjenta
1.  BOŻEJEWICZ ZBIGNIEW
2  ADACH ANDRZEJ
3  BLONKOWSKI TADEUSZ
4  BŁASZKIEWICZ PIOTR
5  BOŻEJEWICZ JAROSŁAW
6  BORKOWICZ JACEK
7  BARTOSIEWICZ BOGUMIŁA
8  BŁASZKIEWICZ DARIUSZ
9  BANASIAK HIERONIM
10  BŁASZKIEWICZ DARIUSZ
11  BLONKOWSKI PAWEŁ
12  BŁASZKIEWICZ WIESŁAW
13  BŁASZKIEWICZ JAKUB
14  CHRZĄSTEK JAN
15  BRUZDOWSKI WIESŁAW
16  BURAK RYSZARD
17  BONIECKA AGNIESZKA
18  BLONKOWSKI SŁAWOMIR
19  BENDLIN DAWID
20  BARTOSIEWICZ RYSZARD
21  BŁASZKIEWICZ MATEUSZ
22  BURAK ANDRZEJ
23  BEJGER JERZY
24  BOJARSKI ANDRZEJ
25  BOGUSZ ANNA
26  BOLEWSKI MATEUSZ
27  BRUZDOWSKI ARKADIUSZ
28  BŁASZKIEWICZ RADOSŁAW
29  CZAJKOWSKI EMILIUSZ
30  CELMER ROMAN
31  CIECHOWICZ-PRZYGODA EMILIA
32  CIESIELSKA IWONA
33  CHRZANOWSKI SZYMON
34  CHROBAK SYLWESTER
35  CICHOWICZ IWONA
36  CICHOWICZ TOMASZ
37  CICHOWICZ RYSZARD
38  CHLEBOWSKI RADOSŁAW
39  CELMER ROMAN
40  DULSKI MARIUSZ
41  DRZAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW
42  DETMER TOMASZ
43  DUSZYŃSKI LECH
44  DUSZKIEWICZ SŁAWOMIR
45  DURMOWICZ PRZEMYSŁAW
46  DURMOWICZ ANDRZEJ
47  DZIAŁDOWSKI WOJCIECH
48  DURMOWICZ KRZYSZTOF
49  DURMOWICZ MAŁGORZATA
50  DEJEWSKI MAREK
51  DASZKOWSKI ADAM
52  DZIAŁDOWSKI ANDRZEJ
53  DRUŻYŃSKI ANDRZEJ
54  DOBRZYŃSKI GRZEGORZ
55  DUSZKIEWICZ MAREK
56  DOBRZYŃSKI ROBERT
57  DOBRZYŃSKI PRZEMYSŁAW
58  DOBRZYŃSKI RYSZARD
59  FISCHER JAROSŁAW
60  GIZELA MARIUSZ
61  GŁADYSZ KAZIMIERZ
62  GRABOWSKI MARIAN
63   GRĄBCZEWSKI MAREK
64  GĘSICKI WOJCIECH
65  GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF
66  GUTMAŃSKA RENATA
67  GAN MARCIN
68  GOGOLIN KRZYSZTOF
69  GRZECZNOWSKI DANIEL
70  GRĘŹLIKOWSKI KAROL
71  GOGOLIŃSKI KAZIMIERZ
72  GŁADKOWSKA ANNA
73  GRĘŹLIKOWSKI KAZIMIERZ
74  GRODZICKI JANUSZ
75  GÓRTOWSKI ANDRZEJ
76  GÓRSKI ANDRZEJ
77  GRABOWSKI JANUSZ
78  GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF
79  GUTMAŃSKI WIESŁAW
80  GOGOLIŃSKI WIESŁAW
81  JACHOWSKI KRZYSZTOF
82  JAGIELSKI REMIGIUSZ
83  JANOWSKI MARIUSZ
84  JASTRZĘBSKI MARIUSZ
85  JÓŹWIAK WOJCIECH
86  JANOWSKI DARIUSZ
87  JAGIELSKI DARIUSZ
88  JAWORSKI PIOTR
89  JAĆKIEWICZ DARIUSZ
90  JESIOŁOWSKI LUDWIK
91  KASIŃSKI SŁAWOMIR
92  KORPUSIŃSKI LEON
93  KLEJNOWSKI MARCIN
94  KWIATKOWSKI KRZYSZTOF
95  KUBIAK ZBIGNIEW
96  KOSK BOŻENA
97  KOWALSKI DARIUSZ
98  KUBACKI WIESŁAW
99  KARBOWSKI KRZYSZTOF
100  KARAŚ DAWID
101  KWIATKOWSKI DANIEL
102  KUBICKA KAROLINA
103  KRZEMIŃSKI MIROSŁAW
104  KARAŚ KAMIL
105  KUBACKI JAN
106  KRUSZYŃSKI BARTOSZ
107  KRZEMIŃSKA GRAŻYNA
108  KALINOWSKA ANNA
109  KOWALSKI MARCIN
110  KOZICKI ALEKSANDER
111  KASIŃSKA GRAŻYNA
112  KOCIŃSKI JAROSŁAW
113  KOCIŃSKI JERZY
114  KOWALSKI DARIUSZ
115  KASIŃSKI PIOTR
116  KASIŃSKI KAZIMIERZ
117  KAŹMIERSKI MICHAŁ
118  KIEŁPIŃSKI HENRYK
119  KRZEMIŃSKI MARIUSZ
120  KRASUSKA MAGDALENA
121  KUBIK MARIAN
122  LEWANDOWSKI LUDWIK
123  LEWANDOWSKI RYSZARD
124  LEWANDOWSKI KRZYSZTOF
125  LESIŃSKI SŁAWOMIR
126  LIPIŃSKI PAWEŁ
127  LISEWSKA MAŁGORZATA
128  LIPSKA MONIKA
129  LISIŃSKI ŁUKASZ
130  LEWANDOWSKI SŁAWOMIR
131  ŁAZIŃSKI JACEK
132  MISIEWICZ MAREK
133  MORAWSKA MAŁGORZATA
134  MARCINKOWSKI MARCIN
135  MASALSKI JAROSŁAW
136  MALINOWSKI ANDRZEJ
137  MAŃKOWSKI MAREK
138  MARCINIAK PAULINA
139  MIRZEJEWSKI ZBIGNIEW
140  MIKOŁAJCZYK ROMAN
141  MAĆKIEWICZ ANDRZEJ
142  MIKOŁAJCZYK SŁAWOMIR
143  MYLKIE SŁAWOMIR
144  MAĆKIEWICZ CEZARY
145  MAJEWSKI BARTOSZ
146  MAĆKIEWICZ ROMAN
147  MAĆKIEWICZ MIROSŁAW
148  MAJEWSKA MONIKA
149  MAJEWSKI DARIUSZ
150  MARKOWSKI KRZYSZTOF
151  MARCINIAK PAWEŁ
152  MROZIŃSKI PAWEŁ
153  MIELCZAREK JERZY
154  NOWAK KRYSTYNA
155  NEJMAN DARIUSZ
156  NEJMAN JANUSZ
157  NOWICKI ZBIGNIEW
158  NOWAK SABINA
159  NOWAK STANISŁAW
160  NOWAK TOMASZ
161  OPATRZYK ŁUKASZ
162  OSOWSKI MARCIN
163  OPACZYK RENATA
164  OSTROWSKA MARIANNA
165  OGÓREK DOMINIKA
166  OLKIEWICZ SŁAWOMIR
167  OGÓREK PIOTR
168  PIĄTKOWSKA DOROTA
169  TUROWSKI PIOTR
170  URBAŃSKA TERESA
171  URBAŃSKI ZDZISŁAW
172  URBAŃSKI LUBOMIR
173  URBAŃCZYK SŁAWOMIR
174  URBAŃSKI ADAM
175  URBAŃSKI MARIAN
176  WOJTULSKI JANUSZ
177  WIŚNIEWSKI JAROSŁAW
178  WÓJCIK ROMAN
179  WOJKE KRZYSZTOF
180  WIZER GRZEGORZ
181  WIERZBOWSKI MARIUSZ
182  WACHOWSKI JANUSZ
183  WACHOWSKI KRZYSZTOF
184  WIELGUS ANDRZEJ
185  WOŹNIAK JAROSŁAW
186  WIĘCKOWSKI ANDRZEJ
187  WIERZBICKI PIOTR
188  WIĘCKOWSKI HENRYK
189  WIĘCKOWSKI PIOTR
190  WENDERLICH JOANNA
191  WIŚNIEWSKI JANUSZ
192  WIELGUS ALICJA
193  WIECZYŃSKI ADAM
194  ZIELIŃSKI KAMIL
195  ZGLINICKI JAN
196  ZAWORSKA MONIKA
197  ZAKRZEWSKI KAZIMIERZ
198  ZIÓŁKOWSKA EWA
199  ZGLIŃSKI PIOTR
200  ZGLIŃSKA MIROSŁAWA
201  ZIÓŁKOWSKI ANDRZEJ
202  ZIÓŁKOWSKI SZYMON
203  ZAKRZEWSKA KRYSTYNA
204  ZGLINICKI ZBIGNIEW
205  ZIÓŁKOWSKI MIROSŁAW
206  ZIÓŁKOWSKI JAROSŁAW
207  ZDUŃSKI KRZYSZTOF
208  ZIÓŁKOWSKI TADEUSZ
209  ZIÓŁKOWSKI TOMASZ
210  ZGLINICKI BOGUSŁAW
211  ZAKRZEWSKI SŁAWOMIR
212  POLANOWSKI DAWID
213  PIETRUSZYŃSKI WIESŁAW
214  PIOTROWSKI WOJCIECH
215  PAUL PIOTR
216  PIWNICKA MARIOLA
217  POPŁAWSKI WITOLD
218  PIERZGALSKI MAREK
219  PURCELEWSKI DARIUSZ
220  PIOTROWSKI RAFAŁ
221  PUCIŃSKI TOMASZ
222  PUCIŃSKI STANISŁAW
223  PIOTRKIEWICZ WIESŁAW
224  PIOTROWICZ KAROL
225  PACZKOWSKI JAN
226  PETRYKOWSKI PIOTR
227  PODLASZEWSKI NORBERT
228  PLEWA KRZYSZTOF
229  POLITOWSKI PIOTR
230  ROLNIK RENATA
231  RUMIŃSKI RYSZARD
232  RAFIŃSKI KACPER
233  RUMIŃSKI ANDRZEJ
234  RAFIŃSKI BŁAŻEJ
235  RAFIŃSKI MAREK
236  RUMIŃSKI ŁUKASZ
237  RUTKOWSKI KAROL
238  RUMIŃSKI SŁAWOMIR
239  RUMIŃSKI STEFAN
240  RUSZKOWSKA ALDONA
241  RUTKOWSKI JAROSŁAW
242  ROGALSKI STANISŁAW
243  ROGALSKI PIOTR
244  SZARSZEWSKI DARIUSZ
245  STRUŻYŃSKI JAROSŁAW
246  SITEK MAREK
247  SZYDŁOWSKA RENATA
248  SZCZESNY WOJCIECH
249  SERACKI ANDRZEJ
250  SZULC EWA
251  SZTEMBORSKI MICHAŁ
252  SYNARSKI PIOTR
253  SKONIECZNY KRZYSZTOF
254  SZTEMBORSKI STEFAN
255  SŁOMSKI SŁAWOMIR
256  SZTANDARSKI MAREK
257  SZCZEPANIAK IWONA
258  SŁAWKOWSKI STANISŁAW
259  SIEKIERSKI PAWEŁ
260  SEWERYN ŁUKASZ
261  SZYNKIEWICZ EMIL
262  SZYNKIEWICZ MARCIN
263  ŚCISEŁ ŁUKASZ
264  ŚLIWIŃSKI ROMAN

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-11 15:28

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Drugi termin zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2021.

Lp. beneficjenta
1  GÓRTOWSKI MIROSŁAW
2  GRĄBCZEWSKI MAREK
3  CZYŻNIEWSKI JAN
4  CICHOWICZ - PRZYGODA EMILIA
5  CICHOWICZ IWONA
6  BŁASZKIEWICZ JAKUB
7  BŁASZKIEWICZ DARIUSZ
8  SEWERYN ŁUKASZ
9  BARTOSIEWICZ RYSZARD
10  GRZĘBSKA MARIA
11  GAN MARCIN
12  DRUŻYNSKI ANDRZEJ
13  PURCELEWSKI DARIUSZ
14  PIOTROWSKI WOJCIECH
15  ROMANOWSKI ROMAN
16  SZYNKIEWICZ EMIL
17  OPATRZYK ŁUKASZ
18  OGÓREK DOMINIK
19  PIWNICKA MARIOLA
20  OSTROWSKI MIECZYSŁAW
21  OSTROWSKA MARIANNA
22  PETRYKOWSKI PIOTR
23  PUCIŃSKI TOMASZ
24  PACZKOWSKI JAN
25  POPŁAWSKI WITOLD
26  POLITOWSKI PIOTR
27  PLEWA KRZYSZTOF
28  PIĄTKOWSKA DOROTA
29  PIETRUSZYŃSKI WIESŁAW
30  PIERZGALSKI MAREK
31  PUCIŃSKI STANISŁAW
32  PAUL MAŁGORZATA
33  PIOTROWSKI RAFAŁ
34  RUMIŃSKI STEFAN
35  RAFALSKI ROBERT
36  ROLNIK RENATA
37  RAKOWSKI STANISŁAW
38  RUSZKOWSKA ALDONA
39  RUTKOWSKI TOMASZ
40  RUTKOWSKI JAROSŁAW
41  ROGALSKI STANISŁAW
42  ROGALSKI PIOTR
43  REDMERSKI DARIUSZ
44  SITEK MAREK
45  SEROCKI ANDRZEJ
46  SADOWSKI ZYGMUNT
47  SZYDŁOWSKA RENATA
48  SŁOMSKI SŁAWOMIR
49  SIARNOWSKI ROBERT
50  SZTANGIERSKI JAN
51  ŚCISEŁ ŁUKASZ
52  SZCZESNY WOJCIECH
53  SKONIECZNY WOJCIECH
54  ŚLIWIŃSKA IWONA
55  STRUŻYŃSKI JAROSŁAW
56  SIEKIERSKI PAWEŁ
57  ADACH ANDRZEJ
58  BRUZDOWSKI MARIUSZ
59  BOGUSZ ANNA
60  BALEWSKI RADOSŁAW
61  BOJARSKI ANDRZEJ
62  BRUZDOWSKI SŁAWOMIR
63  BRUZDOWSKI WALDEMAR
64  BRUZDOWSKI KRZYSZTOF
65  BOLEWSKI MATEUSZ
66  BŁASZKIEWICZ WIESŁAW
67  BANASIAK HIERONIM
68  BRUZDOWSKI WIESŁAW
69  BŁASZKIEWICZ PIOTR
70  BRUZDOWSKI MAREK
71  BŁASZKIEWICZ MAREK
72  BŁASZKIEWICZ RADOSŁAW
73  CELMER ROMAN
74  CIESIELSKA IWONA
75  CHROBAK SYLWESTER
76  CICHOWICZ RYSZARD
77  CELMER BEATA
78  DURMOWICZ ANDRZEJ
79  DURMOWICZ MAŁGORZATA
80  DOBRZYŃSKI ROBERT
81  DOBRZYŃSKI PRZEMYSŁAW
82  DOBRZYŃSKI RYSZARD
83  DUSZKIEWICZ MAREK
84  DOBRZYŃSKI GRZEGORZ
85  DEJEWSKI MAREK
86  DZIAŁDOWSKI WOJCIECH
87  FARYŃSKI WIESŁAW
88  GOGOLIŃSKI KAZIMIERZ
89  GŁADYSZ KAZIMIERZ
90  GRODZIŃSKA BARBARA
91  GRABOWSKI MARIAN
92  GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF
93  GĘSICKI WOJCIECH
94  GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF
95  GRĘŹLIKOWSKI KAZIMIERZ
96  GIZELA MARIUSZ
97  GŁADKOWSKA ANNA
98  GOGOLIŃSKI WIESŁAW
99  JANOWSKI MARIUSZ
100  JAGIELSKI REMIGIUSZ
101  JESIOŁOWSKI LUDWIK
102  JASTRZĘBSKA MARIOLA
103  JASTRZĘBSKI MARIUSZ
104  JAĆKIEWICZ DARIUSZ
105  JACHOWSKI KRZYSZTOF
106  KOCIŃSKI JAROSŁAW
107  KWIATKOWSKI KRZYSZTOF
108  KOWALSKI DARIUSZ
109  KUBIK MARIAN
110  KALINOWSKA ANNA
111  KASPROWICZ JAN
112  KWIATKOWSKI ZYGMUNT
113  KRASIŃSKI KAZIMIERZ
114  KRASIŃSKI PIOTR
115  KIEŁPIŃSKI HENRYK
116  KRZEMIŃSKI MARIUSZ
117  KUBIAK ZBIGNIEW
118  KRASIŃSKI SŁAWOMIR
119  KRASUSKA MAGDALENA
120  KUBICKA KAROLINA
121  KASIŃSKA GRAŻYNA
122  KOCIŃSKI JERZY
123  KACPRZAK ZENON
124  KWIATKOWSKI LECH
125  KIEŁPIŃSKI PAWEŁ
126  KŹMIERSKI MICHAŁ
127  KORPUSIŃSKI MARCIN
128  KOWALSKI DOMINIK
129  LEWANDOWSKI TOMASZ
130  LEWANDOWSKI LUDWIK
131  LIPSKA MONIKA
132  LISIŃSKI ŁUKASZ
133  LUBOWICZ ZBIGNIEW
134  LEWANDOWSKI KRZYSZTOF
135  LUBERADZKI ROMAN
136  ŁAZIŃSKI JACEK
137  MAĆKIEWICZ ANDRZEJ
138  MAĆKIEWICZ ROMAN
139  MARKOWSKI KRZYSZTOF
140  MARCINIAK PAWEŁ
141  MAĆKIEWICZ MIROSŁAW
142  MICHAŁKIEWICZ RAFAŁ
143  MORAWSKA MAŁGORZATA
144  MIKOŁAJCZYK SŁAWOMIR
145  MAJEWSKI DARIUSZ
146  MARCINKOWSKI WIKTOR
147  MAJEWSKI BARTOSZ
148  MAĆKIEWICZ EDYTA
149  MASALSKI JAROSŁAW
150  MIKOŁAJCZYK ROMAN
151  MROZIŃSKI PAWEŁ
152  MALINOWSKI ANDRZEJ
153  MYLKIE SŁAWOMIR
154  MARCINIAK RADOSŁAW
155  MARCINIAK PAULINA
156  MIRZEJEWSKI ZBIGNIEW
157  MARCINIAK ZYGMUNT
158  MARCINIAK KAMIL
159  NOWICKI ZBIGNIEW
160  NAWLICKA JOANNA
161  NOWAK SABINA
162  NEJMAN DARIUSZ
163  NOWAK KRYSTYNA
164  TECMER PIOTR
165  TUROWSKA AGNIESZKA
166  URBAŃSKI LUBOMIR
167  URBAŃSKI MARIAN
168  URBAŃSKI ADAM
169  URBAŃSKI ZDZISŁAW
170  WNUCZYŃSKI ZBIGNIEW
171  WACHOWSKI JANUSZ
172  WIZER GRZEGORZ
173  WOŹNIAK JAROSŁAW
174  WRZEŚNIEWSKI JAROSŁAW
175  WILCZYŃSKI JANUSZ
176  WIERZBOWSKI MARIUSZ
177  WIERZBICKI TOMASZ
178  WIĘCKOWSKI ANDRZEJ
179  WACHOWSKI DARIUSZ
180  WIELGUS ANDRZEJ
181  WINIARSKI TOMASZ
182  WENDERLICH JAROSŁAW
183  WIERZBICKI PIOTR
184  WIŚNIEWSKI JANUSZ
185  WIĘCKOWSKI HENRYK
186  WIĘCKOWSKI PIOTR
187  ZIÓŁKOWSKI TADEUSZ
188  ZGLINICKI JAN
189  ZGLIŃSKA MIROSŁAWA
190  ZAKRZEWSKA KRYSTYNA
191  ZGLINICKI ZBIGNIEW
192  ZGLIŃSKI PIOTR
193  ZIÓŁKOWSKI ANDRZEJ
194  ZIÓŁKOWSKI JAROSŁAW
195  ZIÓŁKOWSKI SZYMON
196  ZAWORSKA MONIKA
197  ZIÓŁKOWSKA EWA
198  ZGLINICKI BOGUSŁAW

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-11 15:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 383
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 15:29