Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 27.04.2012 r.

IWP.271.7.1.1-2.2012

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 91391 - 2012

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 91391 – 2012 z dnia 23.04.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”.

1. Pytanie:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej w formie edytowalnej załączników SIWZ o numerach 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Odpowiedź:

Załączniki w formie edytowalnej zostały udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Pytanie:

Proszę o określenie parametrów i typu schodołazu dla osób niepełnosprawnych. Informacje zawarte na ten temat są bardzo ogólne i może stanowić to rozbieżność w ofercie.

Odpowiedź:

Parametry i typ schodołazu:
Rodzaj napędu
- Elektryczny
Typ urządzenia- Urządzenie gąsienicowe do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, po schodach prostych
Sterowanie - Przyciskowe, dwa przyciski jazdy zamontowane na stałe na kolumnie kierowniczej
Udźwig- Do 130 kg (osoba wraz wózkiem)
Zasilanie - Akumulator 24V, 26 Ah (wskaźnik naładowania akumulatora)
Wyposażenie dodatkowe– ładowarka, wskaźnik kąta nachylenia schodów, pas bezpieczeństwa.

3. Pytanie:

Proszę o określenie tkaniny i kolorystyki z których mają być wykonane fotele.

Odpowiedź:

Tkanina - 100% poliester
odporność na ścieranie: 50.000 cykli.
europejski atest odporności tkaniny na tlący papieros wg BS EN 1021–1 : 2006
europejski atest odporności tkaniny na płomień zapałki wg BS EN 1021–2 : 2006
Kolor określi zamawiający na etapie realizacji zadania, po przedstawieniu przez wykonawcę wzornika kolorów tanin.

4. Pytanie:

Jak należy rozumieć szerokość fotela 545mm? Dotyczy wymiaru w osiach nóg fotela?

Odpowiedź:

Wymiar podany jest w osiach siedzisk.

5. Pytanie:

Proszę o informację odnośnie foteli i składanego pulpitu z mechanizmem „anti-panic”, poręczny uchwyt ułatwiający zamykanie i otwieranie pulpitu. Czy można zastosować pulpity składane bez uchwytu, składanie pulpitu odbywać będzie się poprzez podnoszenie samego pulpitu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zezwala na zastosowanie pulpitu składanego bez uchwytu. Zamontowane fotele muszą być zgodne z dokumentacją kosztorysową.

6. Pytanie:

Proszę o zamieszczenie opisu technicznego zawierającego standard wykończenia pomieszczeń.

Odpowiedź:

Wykończenie pomieszczeń wykonać zgodnie z dokumentacją kosztorysową. W kosztorysie przyjęto średni standard wykończenia pomieszczeń.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-04-27 12:27

Załącznik:

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-04-27 12:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69473
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-07 08:52