Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Osówka na świetlicę wiejską"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-01-13 12:48

Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-01-13 12:46

Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 grudnia 2014 roku W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-12-24 09:09

Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-01-13 12:44

Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Czernikowo Z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: wdrożenia w Urzędzie Gminy Czernikowo aplikacji informatycznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-01-13 12:41

Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-01-12 12:06

Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czernikowie – dokończenie robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-12-12 09:56

Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-12-11 15:42

Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-12-05 15:38

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-12-04 09:36

Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo – organizacja placów zabaw dostosowanie pomieszczeń” - Część nr 1 – Organizacja placów zabaw.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-12-04 09:31

Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-12-04 09:27

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-11-28 12:17

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-11-28 12:19

Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Roboty remontowe i termoizolacyjne istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Czernikowie - dokończenie robót”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-11-24 10:13

Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-11-21 14:34

Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-11-21 14:30

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 10 na odc. od km 334+315,70 do km 334+445,13 w zakresie budowy chodnika w Czernikowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-11-06 14:06

Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 października 2014 roku w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-11-06 14:01

Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-10-23 09:37

Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 3 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101123C w miejscowości Czernikówko”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-10-07 11:23

Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 3 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-10-07 11:13

Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-09-29 11:27

Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-09-29 11:28

Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-09-23 10:51

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-09-23 10:47

Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 01 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Ocieplenie stropodachu istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Czernikowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-09-02 12:10

Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 01 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony oraz sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z prowadzoną ewidencją w celu przekazania ich do kancelarii specjalnej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-09-02 12:06

Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-09-02 12:02

Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-08-29 11:04

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 08 sierpnia 2014 roku w sprawie: powołania Konwentu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czernikowo na lata 2014-2020

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-08-26 11:53

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 01 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-08-04 11:11

Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 01 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. Budowa targowiska stałego „MOJ RYNEK” wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-08-01 14:38

Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Wykonanie pokrycia dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osowce”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-07-28 10:51

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-07-28 10:38

Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-07-25 14:07

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-07-24 14:41

Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-07-07 14:29

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-06-30 13:58

Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-06-18 11:17

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 12 czerwca 2014 roku W sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Czernikowo w dniu 12.06.2014 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-06-12 10:37

Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-06-12 10:32

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo - etap V - zadanie 1".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-06-04 12:46

Zarządzenie Nr 34/14 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-06-04 12:43

Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-06-04 12:38

Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dn. 16 maja 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 70/2011 z dn. 7 października 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-06-04 12:35

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Gminy w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-06-04 12:30

Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-05-13 15:51

Zarządzenie Nr 29 /2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-05-13 15:49

Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-05-13 15:47

Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-28 14:34

Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-28 14:32

Zarządzenie Nr 25 / 14 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-28 14:30

Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-28 14:27

Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15.04.2014 r. w sprawie przyjęcia stawki godzinowej za wynajem pomieszczeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo w ramach projektu „EU-geniusz i szkoła tajemnic" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-28 14:25

Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2014 r. w Urzędzie Gminy Czernikowo w zamian za przypadające w sobotę święta.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-15 14:02

Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-15 13:49

Zarządzenie Nr 20 /2014 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 10 kwietnia 2014 roku W sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Czernikowo w dniu 10.04.2014 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-15 13:47

Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-15 13:44

Zarządzenie Nr 18/14 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-15 13:39

Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-08 10:34

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 marca 2014 r w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-08 10:31

Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 marca 2014r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-03-28 13:18

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-03-28 13:15

Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-03-28 13:14

Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 07 marca 2014r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-03-28 13:13

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-03-28 13:11

Zarządzenie nr 10 /2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-03-28 13:09

Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zasad przyjmowania dzieci do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-03-28 13:06

Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-03-28 13:40

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-02-14 10:12

Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-02-14 10:08

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-02-14 09:58

Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-02-12 15:29

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego części robót budowlanych, wykonanych w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejsowości Czernikowo".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-01-24 14:17

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-01-21 12:55

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-01-16 13:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6412
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-01-19 13:50