Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych
z terenu gminy Czernikowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl

tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim, spełniający minimalne parametry techniczne oraz warunki gwarancji i serwisu podane poniżej.

4.2 Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego:

 • fabrycznie nowy: rok produkcji min. 2013 lub 2014;
 • rozstaw osi powyżej 3 300 mm;
 • kolor nadwozia – srebrny metalizowany;
 • silnik wysokoprężny, turbodoładowany o pojemności do 2 000 cm3 i mocy min. 140 KM;
 • norma emisji spalin min. EURO 5;
 • homologacja pojazdu bazowego - oryginalny pojazd 9 osobowy;
 • homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych;
 • pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego;
 • dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg.

4.3 Wyposażenie (minimum):

 • immobiliser;
 • centralny zamek z pilotem;
 • izolacja dźwiękowo-termiczna;
 • autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe;
 • wspomaganie układu kierowniczego;
 • układ hamulcowy z ABS;
 • hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu;
 • system kontroli trakcji: układ EDS lub równoważny;
 • system kontroli trakcji: układ ASR lub równoważny;
 • system kontroli trakcji: układ MSR lub równoważny;
 • system kontroli trakcji: układ ESP lub równoważny;
 • niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem;
 • niezależne od pracy silnika ogrzewanie typu Webasto;
 • obrotomierz;
 • lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie;
 • skrzynia biegów min. 6- biegowa mechaniczna (min 5 biegów do przodu + wsteczny);
 • dźwignia zmiany biegów w formie joysticka;
 • klimatyzacja całości samochodu z nawiewem na przedział pasażerski;
 • poduszki powietrzne min. dla kierowcy i pasażera;
 • bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera;
 • zagłówki z regulacją wysokości;
 • regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach;
 • zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy;
 • całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne / atermiczne;
 • wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem;
 • przesuwne prawe drzwi boczne;
 • tylne drzwi otwierane do góry z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem;
 • czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa;
 • stopień wejściowy boczny oświetlony;
 • oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie;
 • wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy;
 • drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski;
 • elektrycznie regulowane przednie szyby boczne;
 • fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego;
 • siedzenie podwójne obok kierowcy;
 • II rząd siedzeń: układ 2+1 dwuosobowe siedzenie ze składanym oparciem, jednoosobowe siedzenie odchylane;
 • III rząd siedzeń: siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem;
 • wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe trójpunktowe pasy bezpieczeństwa;
 • sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach;
 • światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;
 • lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego;
 • reflektory przednie halogenowe + regulacja zasięgu;
 • trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu;
 • radio CD/RDS/MP3;
 • gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, fartuchy przeciwbłotne;
 • dywaniki gumowe;
 • pełnowymiarowe koło zapasowe;
 • pokrowce na siedzenia;
 • opony zimowe 4 szt. + felgi stalowe.

4.4 Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku:

 • wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej łatwe do demontażu w układzie: fotel 3 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rzędu;
 • wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa;
 • schowek – miejsce (pojemnik na pasy)
 • szyny do mocowania wózka inwalidzkiego w podłodze w tylnej części pojazdu;
 • komplet pasów przystosowanych do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn;
 • najazdy aluminiowe teleskopowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim przez drzwi tylne pojazdu;
 • uchwyty ułatwiające wysiadanie i wsiadanie do przedziału pasażerskiego;
 • pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim;
 • znakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych).

4.5 Minimalne warunki gwarancji:

 • 24 miesiące bez limitu kilometrów – na części mechaniczne elektryczne i elektroniczne;
 • 3 lata na lakier;
 • 12 lat na perforację nadwozia.

4.6 Dostarczony samochód musi:

 • spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
 • posiadać homologację na przewóz 9 (dziewięciu) osób oraz na przewóz osób niepełnosprawnych, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu,
 • spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin,
 • posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty wymagane prawem niezbędne do rejestracji pojazdu.

4.7 Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2013 lub 2014, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

4.8 Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

4.9 Wymagania dotyczące dostawy samochodu:

 • termin realizacji – od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 10 czerwca 2014 roku;
 • miejsce dostawy: Urząd Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo;
 • miejsce wydania: siedziba Zamawiającego.

4.10 Podczas odbioru pojazdu Zamawiający dokona oceny stanu technicznego oraz zgodności parametrów techniczno - eksploatacyjnych dostarczonego pojazdu z parametrami technicznymi określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru.

4.11 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny na terenie Polski, przy czym miejsce świadczenia serwisu (ASO) powinno się znajdować w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed zawarciem umowy wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi.

4.12 Wykonawca jest obowiązany w cenie pojazdu uwzględnić koszt przeglądu zerowego pojazdu, koszt zakupu karty pojazdu, oraz koszt dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego.

4.13 W Formularzu OFERTA Wykonawca zobowiązany jest podać markę i model oferowanego pojazdu.

4.14 Do oferty należy dołączyć szczegółowe dane oferowanego pojazdu w celu potwierdzenia, że oferowany pojazd spełnia parametry techniczno-użytkowe wymagane przez Zamawiającego.

4.15 Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, w szczególności:

 • fakturę VAT ze wskazaniem Zamawiającego, jako właściciela pojazdu,
 • kartę pojazdu,
 • książkę gwarancyjną wraz z listą Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO),
 • instrukcję obsługi w języku polskim,
 • inne wymagane prawem dokumenty pojazdu,
 • indywidualne wyposażenie zgodnie ze specyfikacją techniczną.

4.16  Dostarczony pojazd powinien wskazywać taki stan paliwa w zbiorniku, aby światło rezerwy nie było zapalone i aby możliwe było jego uruchomienie.

4.17 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
34.11.52.00-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
dodatkowy przedmiot:
34.11.43.00-2  -Pojazdy opieki socjalnej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

6.1 Maksymalny termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 10 czerwca 2014 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.1.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.2 Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 zadanie, polegające na dostawie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

Uwaga:

wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych dostaw.

7.1.3 Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie rt. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w rt. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rt. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3 Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach, dowodach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  14 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  14 kwietnia 2014 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 7 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało
w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 03 kwietnia 2014 roku pod numerem 72699 - 2014

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-03 13:52

Załączniki:

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-03 13:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25218
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3150985
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 18:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl