Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.

Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowościach Steklinek i Jackowo.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat).

Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2017 roku o godz. 10.00.

drukuj (Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-01-09 11:20
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-18 12:25

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 4048-2017 z dnia 09.01.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowościach Steklinek i Jackowo”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowościach Steklinek i Jackowo”, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-01-18 12:28

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-01-18 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42277
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-08-29 09:16