Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Czernikowo, dnia: 10.08.2009 r.

UG–7624-6-4/2009
Wójt Gminy Czernikowo
działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamia:
że działając w oparciu o:
opinie:
  • Starosty Toruńskiego z dnia 28.07.2009 r. znak OS.III.7633-77/09
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 21.07.2009 r. znak N.NZ-402-Cz-142-2009
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniachznak UG-7624-6-3/2009
z dnia 10.08.2009 r.
Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
 Przebudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż,
przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
  • 499 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo,
  • 77 – położonej w obrębie ewidencyjnym Wygoda,
  • 49/1, 49/2 – położonych w obrębie ewidencyjnym Witowąż
możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73809
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3099085
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl